Aptauja tiem, kuri pēdējos 10 gados atgriezušies Latvijā no dzīves emigrācijā

Lai noskaidrotu atgriešanās apstākļus un nosacījumus dažādos Latvijas reģionos, Latvijas Universitātes pētnieki veic pētījumu.

Dzīves un darba iespējas reģionos ir viens no svarīgiem faktoriem, kas nosaka, vai no Latvijas aizbraukušie atgriezīsies, kā arī kur tie izvēlēsies dzīvot pēc atgriešanās.

Lai labāk saprastu, kā sociāli-ekonomisko situāciju Latvijā un savā pilsētā vai novadā vērtē tie, kuri izlēmuši atgriezties, ar ko viņi šobrīd nodarbojas, kas mudinājis atgriezties un ar kādiem izaicinājumiem nācies saskarties, Latvijas Universitātes migrācijas pētnieki sadarbībā ar Latgales pārstāvniecību īsteno aptauju. Tās mērķis noskaidrot, kā ir mainījušās dzīves un darba iespējas Latvijas reģionos, un kādi apstākļi veicina vai kavē remigrantu iekļaušanos darba tirgū vai savas uzņēmējdarbības uzsākšanu. Pētījums palīdzēs sagatavot priekšlikumus atbalsta instrumentu plānošanai un ieviešanai, lai veicinātu un atbalstītu atgriešanos Latvijā.

Ja Jūs pēdējo 10 gadu laikā esat atgriezies/-usies Latvijā, aicinām Jūs piedalīties aptaujā!

Lai piedalītos aptaujā, lūdzu, klikškiniet šeit: https://aptauja.migracija.lv/2022-remigracija-regionos . Anketas aizpildes ilgums ir aptuveni 15 minūtes. Aptauju var aizpildīt latviešu vai angļu valodā.

Aptaujas norises laiks ir līdz 5.decembrim.

Inta Mieriņa ir LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece un Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore.

Fill out the LU DMPC survey “Cooperation with diaspora in business and entrepreneurship”

In order to help Latvia build closer cooperation with leading professionals and entrepreneurs living abroad, the University of Latvia’s Diaspora and Migration Research Center (LU DMPC) is implementing a study with the support of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia. Its purpose is to find out how to promote cooperation and networking in entrepreneurship and business with people of Latvian origin living abroad, as well as to find out the attitude and opinion of diaspora entrepreneurs and professionals about cooperation with Latvia – its obstacles, possible benefits and development directions.

If you are currently working outside of Latvia as a self-employed person, entrepreneur, leading specialist or manager in a private sector company, we invite you to participate in the survey!

The questionnaire takes about 15 minutes to fill out. If you have received an individual invitation to participate in the study from us, please use the individual survey questionnaire link sent to you by e-mail to fill out the survey.

If you have any questions about the progress of this research, please write to the LU DMPC research group at info@diaspora.lv. If you have any questions about the processing of survey data within the scope of this study, please ask them by writing to inta.mierina@lu.lv. Please read more about data security and the privacy policy here.

If you know someone who fits the target group of this study, we would be very grateful if you could share information about the opportunity to participate in this survey on social networks or by forwarding the survey link (https://aptauja.migracija.lv/2022-profesionali-uznemeji)!

Inta Mieriņa ir LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece un Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore.

Dzīvo ārzemēs un strādā starptautiskā organizācijā? Piedalies aptaujā!

Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs (LU DMPC) sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju īsteno apjomīgu pētījumu par starptautiskās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu gatavību iesaistīties ciešākā un sistemātiskākā sadarbībā ar valsti. Pētījumā aicināti piedalīties diasporas profesionāļi, kas strādā starpvaldību organizācijās, to institūcijās, aģentūrās un citās to sistēmām piederīgās organizācijās, kā arī starptautiskās nevalstiskajās organizācijās. Aptauja, kas pieejama šeit, norisināsies līdz š.g. 7. jūlijam. 

Globalizētā pasaulē arvien pieaug starptautisku tīklojumu nozīme. Starptautiska iesaiste ir būtiska gan valsts pārvaldē un ārpolitikā, gan dažādu nozaru sekmīgai attīstībai. Nelielām valstīm ar ierobežotiem finansiālajiem un cilvēkresursiem, kā Latvijai, stratēģiska un mērķtiecīga sadarbība ar savas diasporas profesionāļiem var būt nozīmīgs valsts atpazīstamības un diplomātiskās ietekmes palielināšanas instruments.

Latvijā un tās diasporā jau ir publiskās diplomātijas pieredze. Piemēram, aukstā kara laikā trimdas latvieši nenogurstoši atgādināja par Latvijas okupāciju, savukārt pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai arvien pieaug un dažādojas tās institūcijās strādājošo Latvijas profesionāļu sadarbība ar Latviju. Latvijas cilvēki strādā arī Apvienoto nāciju organizācijā, Pasaules veselības organizācijā un citās starptautiskās starpvaldību un nevalstiskās organizācijās. Viņu zināšanas, kontakti, pieredze var sniegt būtisku ieguldījumu valsts interešu pārstāvībā ārpus tās robežām. Vienlaikus arī valsts var mērķtiecīgi atbalstīt viņu karjeras izaugsmi. Šobrīd diemžēl zināšanas par šiem profesionāļiem ir fragmentāras un trūkst informācijas par iespējām valstij veidot sarabību ar viņiem. Atklāts ir jautājums – kā šo mijiedarbību veidot regulāru, mērķtiecīgu, stratēģisku un savstarpēji bagātinošu?

Lai to noskaidrotu, Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs (LU DMPC) sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju īsteno apjomīgu pētījumu par starptautiskās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu gatavību iesaistīties ciešākā un sistemātiskākā sadarbībā ar valsti. Starptautiskās attiecības vairs nav tikai valdību monopols, to veidošanā iesaistās plašs ieinteresēto pušu loks. Arī starptautiskās organizācijās strādājoši profesionāļi var iesaistīties, piemēram, palīdzot izcelsmes valstij izprast aktualitātes savā mītnes valstī, skaidrojot savas izcelsmes valsts situāciju un daudzos citos veidos. Kādā veidā tas varētu notikt – to noskaidrosim pētījumā.

Pētījumā aicināti piedalīties diasporas profesionāļi, kas strādā starpvaldību organizācijās (ANO, NATO, EDSO, ESAO, Eiropas Savienības (ES), Eiropas Padomes (EP)), to institūcijās, aģentūrās un citās to sistēmām piederīgās organizācijās, kā arī starptautiskās nevalstiskajās organizācijās (cilvēktiesību, dabas aizsardzības un citās jomās), neatkarīgi no līguma rakstura (pastāvīgs vai terminēts darbinieks, piesaistīts konsultanta statusā) un amata. Aptaujā viedokli izteikt aicināti gan administratīvie speciālisti, ierēdņi un eksperti, gan vadošā līmeņa amatpersonas. Aptauja, kas pieejama šeit, norisināsies līdz š.g. 7. jūlijam. Ar pētījuma rezultātiem interesenti varēs iepazīties pētījuma ziņojumā LU DMPC tīmekļvietnē diaspora.lu.lv. Pētījumā tiks veikta ne tikai aptauja, bet arī analizēta valstu pieredzes un rīkotas fokusgrupas diskusijas.

Inta Mieriņa ir LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece un Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore.