Īrijā notiek latviešu skolu skolotāju metodiskās apmaiņas diena un izglītības konference

2017. gada 28. oktobrī latviešu nedēļas nogales skoliņā ‘’Zīļuks’’ Portadown, Ziemeļīrijā notika gadskārtējā Īrijas un Ziemeļīrijas latviešu nedēļas nogales skolu skolotāju metodiskās apmaiņas diena un izglītības konference, kuru rīkoja Latviešu Biedrība Īrijā.

Metodiskās apmaiņas diena iesākās ar atklātajām nodarbībām skolā ‘’Zīļuks’’, kur nodarbību sākumā skolotāji varēja klausīties bērnu sagatavotu nelielu koncertiņu, dziesmas bērniem bija mācījusi Portadown latviešu nedēļas nogales skolas ‘’Zīļuks’’ vadītāja Vineta Makšus. Pēc tam bērni devās uz nodarbībām savās klasēs, pavisam darbojās un atklātās nodarbības varēja vērot un piedalīties skolotāji trīs klasēs- mazākajā (3-5.g.), vidējā(5-7.g.) un lielākajā (7-14.g.). Mācāmā tēma bija ‘’Rudens’’. Katra grupiņa veica uzstādīto uzdevumu savu iespēju robežās, skolotājas varēja skatīties, piedalīties, palīdzēt un paņemt svarīgāko līdzi kā pieredzi uz savām skoliņām.

Pēc atklātajām nodarbībām sekoja kafijas pauze ar garšīgām pusdienām, kuras bija sarūpējuši skolas bērnu vecāki.

Pusdienu laikā konferences dalībniekiem pievienojās Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis, sarunas turpinājās par plānotajiem pasākumiem, par skolu ikdienu, par pieredzi, kuru var gūt viens no otra un par to, cik jauki ir vienreiz gadā satikties, pārrunāt darāmo un uzklausīt kolēģu ieteikumus problēmu jautājumu risināšanai. Pēc diskusijām sekoja Vēstnieka Jāņa Sīļa uzruna pasākuma dalībniekiem, skolas vecākiem un bērniem, kurā tika teikti pateicības vārdi latviešu nedēļas nogales ‘’Zīļuks’’ vadītājai Vinetai Makšus un skolotājiem, bērniem un vecākiem par uzņemšanu skolas mājīgajās telpās, kā arī pausta pateicība LBĪ par šāda pasākuma organizēšanu un nepieciešamību.

Otrajā daļā notika konferences dalībnieku tikšanās ar logopēdi Vitu Skramani. Apskatāmā lekcijas tēma:’’Fonemātisko procesu attīstība skaņu izrunas un lasītprasmes iemaņu veicināšanā. Lasītprasmes apguves grūtības’’. Lekcija, kas sastāvēja no divām tēmām, bija ļoti interesanta, vērtīga, logopēdei ir liela darba pieredze Latvijā, viņa ir gatava palīdzēt arī skolotājiem un vecākiem Īrijā, sniegt savas zināšanas un darboties ar bērniem, kam ir problēmas skaņu un vārdu izrunāšanā. Arī atklāto nodarbību laikā logopēde Vita Skramane darbojās ar skolas bērniem, parādot, kā var ar treniņu palīdzību, izlabot nepareizās burtu un vārdu skaņas. Nodarbību noslēgumā sekoja logopēdes veidotais rotaļu aplis, kurā bērni praktiski apguva un skolotāji vēroja mēles treniņu vingrinājumus.

Pēc logopēdes lekcijas ar Latviešu valodas aģentūras latviešu valodas tālmācības programmu un pārbaudes perioda nodarbībām Class Flow platformā, skolēniem vecumā no sešiem līdz divpadsmit gadiem iepazīstināja Latviešu Biedrības Īrijā valdes priekšsēdētāja Inguna Grietiņa- Dārziņa. Šī tālmācības programma ir savas darbības sākuma posmā, kurā tiek iesaistīti latviešu skolēni no dažādām pasaules valstīm un 18 pedagogi no Latvijas, kuri paralēli tiek apmācīti darboties ar šo programmu. Konferences dalībnieki varēja uzdot interesējušos jautājumus, Grietiņa-Dārziņa aicināja skolotājus izteikt arī savus viedokļus, ieteikumus uzlabojumiem vai pasniegšanas veidam. Tomēr kopumā šāda apmācības metode, kur skolotājs no Latvijas, skaipa stundā pasniedz latviešu valodas apmācību skolēniem, ar vecāku klātbūtni, no visas pasaules tika atzīta par ļoti vērtīgu un inovatīvu un interese par to Īrijas un Ziemeļīrijas skolotājiem tikai pieauga.

Šī diena bija informācijas un zināšanu bagāta, tā pagāja jaukā, draudzīgā atmosfērā ar domu par tikšanos nākošajā gadā, jo visi skolotāji atzina, ka vismaz vienu reiz gadā ir nepieciešams satikties, lai pārrunātu skolu lietas, lai iegūtu pieredzi un vienkārši kontaktētos viens ar otru.
Paldies par Latviešu nedēļas nogales skolotāju metodiskās apmaiņas dienas un izglītības konferences finansiālu atbalstu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai un Latvijas vēstniecībai Īrijā.

Informāciju sagatavoja Inita Danne ( LBĪ projektu nodaļas vadītāja )

Inita Danne ir LBĪ projektu nodaļas vadītāja.