2×2 ir vieta, kur atdzimt kopībā, latvietībā

Description of image

2×2 dalībnieki skatās uzvedumu saieta vakara programmā. (Foto: Ilze Garoza)

Pēdējā 2×2 nometne, kas 2010.gada nogalē gleznainā Malibu apvidū Kalifornijā pulcēja vairāk nekā 100 latviešu jauniešu no ASV, Kanādas, Latvijas un citām latviešu mītnes valstīm pasaulē, apliecinājusi cik joprojām aktuāla un nozīmīga ir latviskā piederības apziņa ārpus Latvijas jau otrajā paaudzē dzimušajiem latviešiem, par ko Latvijā dzīvojošajiem, izrādās, nereti ir visai maz nojausmas.

No apkārtējās pasaules noslēgtajā vidē, kalna galā radītajā “mazajā Latvijā”, kur dalībnieku naktsmītnes un darba telpas varēja atpazīt pēc Latvijas vietvārdiem – Rīga, Liepāja, Cēsis utml., sešu dienu garumā noritēja nodarbības latviešu jauniešiem vecumā no 18 gadiem. Tās stiprināja dalībniekos viņu latvietības izjūtu, lika pamatu jaunām un spēcināja jau iepriekš izveidotas draudzības, kā arī mudināja dalībniekus apzināt sevi ne tikai kā Amerikas un Kanādas latviešu kopienas sastāvdaļu, bet arī domāt par savu piederību Latvijai.

Pārsteigti par latviešiem Amerikā

Kā atzīst vairāki 2×2 dalībnieki, šī nometne devusi viņiem vairākas atklāsmes. Kā viena no pārsteidzošākajām atklāsmēm vairākiem no Latvijas atbraukušajiem dalībniekiem bijusi – redzēt latviešu valodas un kultūras dzīvotspēju Amerikā. “Iespēja piedalīties ‘2×2’ man ļāva vairāk iepazīt Ziemeļamerikas latviešu sabiedrību, kas man kā studentam no Latvijas bija visaizraujošākā kulturālā pieredze, kādā es esmu bijis,” savās pārdomās dalās Dāvis Siksnāns, kurš šobrīd ar Dr. Ainas Galējas stipendiju mācās Viskonsīnas universitātē Oklērā. Ne tikai Siksnānam, bet arī citiem no Latvijas atbraukušajiem dalībniekiem un lektoriem tas bijis liels pārsteigums uzzināt par tik daudziem ārpus Latvijas dzimušajiem jauniešiem, kuri teicamā līmenī apguvuši latviešu valodu, pārzina Latvijas kultūras tradīcijas un interesējas par Latvijā notiekošo. Tāpat vairāki Latvijā dzimušie un uzaugušie jaunieši atzīst, ka viņiem bijis pārsteigums arī redzēt praksē atsevišķas latviešu kultūras tradīcijas, ko Latvijā praktizē vairs tikai retais.

Turpretī Amerikā un Kanādā dzimušajiem latviešu jauniešiem 2×2 nometne pavēra iespēju ne tikai papildināt savas zināšanas par latviešu valodu un tradicionālo kultūru, ko tie pārmantojuši no saviem vecākiem un vecvecākiem, bet arī izzināt mūsdienu latviešu kultūru caur visdažādākajām maņām. Proti, dalībniekiem bija iespēja noklausīties cienījamās literātes Māras Zālītes vieslekcijas par latviešu literatūru un mākslu, vakaros – noskatīties pēdējos gados Latvijā radītās animācijas filmas, izgaršot – Latvijā pazīstamā šefpavāra Māra Jansona un viņa apmācītās komandas gatavotos latviešu ēdienus. Tāpat dalībnieki varēja izdejot Dziesmas Teteres vadītās tautas dejas un sajust sudraba spēku Lilitas Spures un Vitauta Straupes vadītajās rotkalšanas nodarbībās. Dalībniekiem arī bija iespēja piedalīties Lolitas Ritmanes un Brigitas Ritmanes Džemesones vadītajās mūzikas klasēs un Lindas Treijas pasniegtajās mākslas nodarbībās. Nometnes laikā videoentuziasti varēja Alekša Dankera un Nika Bāra virsvadībā līdzdarboties interviju gatavošanā mutvārdu vēstures portālām “Spoken”. Šī Dankera un Bāra aizsāktā projekta mērķis ir sagatavot videointervijas ar Amerikas latviešu vecāko paaudzi par dzīvi pirmskara Latvijā, bēgļu gaitām un pārcelšanos uz ASV, kas pēc tam tiks apkopotas un būs pieejamas tīmeklī. Kā paliekoša 2×2 nometnes liecība ir šobrīd montēšanas stadijā esošā dziesma “Manā sirdī”, kuras vārdus par godu 2×2 nometnei sarakstīja Māra Zālīte un mūzikas pavadījumu sacerēja Lolita Ritmane.

Stiprinot piederību mūsdienu Latvijai

Ar aicinājumu nometnes dalībniekiem stiprināt savas saites ar Latviju 2×2 dalībniekus uzrunāja Andrejs Pildegovičs, Latvijas pilnvarotais vēstnieks ASV un Meksikā. Jautājumu par veidiem, kā to īstenot, dalībnieki ļoti interaktīvā veidā apsprieda darba grupā “Latvija +20”, kuras programmas izstrādē bija pieaicināti vairāki Latvijā sevi apliecinājuši jaunatnes līderi.

Viens no “Latvija +20” darba grupas vadītāju izvirzītajiem mērķiem bija veicināt dalībnieku izpratni par Latvijā notiekošajiem procesiem, aicinot viņus uz līdzalību Latvijai aktuālās sociālās un politiskās diskusijās. Diskutējot par pašreizējo situāciju Latvijā, dalībnieki identificēja, viņuprāt, lielākos izaicinājumus, ar ko Latvija šobrīd saskaras, to vidū uzskaitot latviešu valodas dzīvotspēju, demogrāfisko krīzi, ekonomiku, Latvijas enerģētikas atkarību no Krievijas, kā arī korupciju.

Nometnes pēdējās dienās, izmantojot Latvijā arvien vairāk popularitāti gūstošo “idejuTalkas” pieeju, jaunieši nāca klajā ar savām idejām dažādu problēmu risināšanai, kā arī izveidoja darba grupas šo ideju tālākai īstenošanai dzīvē. Tā, piemēram, jau konkrētas izpausmes ir pieredzējis nometnes dalībnieku Mārtiņa Andersona un Dāvja Siksnāna aicinājums aktualizēt jautājumu par dubultpilsonības ieviešanu Latvijā, kas izteikts atbildīgajām amatpersonām adresētas vēstules veidā ar vairāk nekā 40 nometnes dalībnieku parakstiem. Vairāki dalībnieki strādāja ar idejām, kā vislabāk izmantot sociālos tīklus Facebook un Twitter latviešu valodas tīrības nodrošināšanai starp tās lietotājiem. Tāpat darba grupās izstrādāto ideju vidū izskanēja iecere ar ārzemju latviešu līdzdalību nodrošināt mikrokreditēšanas iespēju Latvijas mazajiem uzņēmējiem. Lai arī pasniegts ar humoru, tomēr aktualizējot ļoti nopietno demogrāfijas problēmu Latvijā, lielu dalībnieku sajūsmu izraisīja trīs puišu pa punktiem izstrādātais rīcības plāns “Apprecēt latviešu meiteni!”.

Rezumējot pērn nogalē notikušās 2×2 nometnes uzdevumus, galvenais 2×2 rīkotājs Aivars Osvalds paskaidro: “Ja pirms 30 un vairāk gadiem, fokuss bija uz to, ko mēs varam kā jaunieši darīt šeit, brīvajās valstīs, lai palīdzētu atgūt Latvijas brīvību, tad tagad pārrunas ir par iespējām tur strādāt un par noteiktiem projektiem, kurus varētu īstenot jaunatnes labad.” IdejuTalkā radītās idejas apliecināja, ka ASV un Kanādas latviešu jauniešos ir pietiekami daudz radošu ideju gan, kā veicināt kultūras un valodas saglabāšanu ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu vidū, gan arī, kā līdzdarboties Latvijai aktuālu jautājumu risināšanā. Vieslektore no Latvijas Ināra Kehre, kas kopā ar Evu Ikstenu-Strapcāni un Andru Grafu vadīja “Latvija +20” programmu, attiecībā uz darba grupā izstrādātajiem ierosinājumiem saka: “Patiešām ceru, ka mēs katrs izvēlēsimies negaidīt, kad Latvija zels un plauks, bet darīt savu daļu, lai Latvija un latvietība tiešām zeltu un plauktu.”

Osvalds atgādina, ka bijusī valsts prezidente un ilggadēja 2×2 lektore Vaira Vīķe- Freiberga bieži savās runās uzsvērusi, ka “latviešu tauta ir maza un katrs latvietis tai svarīgs”. Uzsvērt to, cik katrs latviešu jaunietis ir svarīgs savai tautai, bijis arī viens no šīs 2×2 nometnes uzdevumiem. “Cenšamies 2×2 ietvaros palīdzēt jauniešiem atrast savu vietu un atrast, kā pielikt savu roku Latvijas nākotnei,” skaidro nometnes rīkotājs.

ASV dzimusī, bet šobrīd Briselē stradājošā Elfa Ķere Bāliņa ar savu piemēru un priekšlasījumiem demonstrēja, kā latviešu jaunieši, izmantojot savas Latvijas pilsoņa priekšrocības, ar gribu un apņēmību var veidot lielisku karjeru Latvijā un Eiropā, tādā veidā palīdzot arī pašai Latvijai.

Mēs varam mācīties viens no otra

“Kopš 2×2 jūtos, ka man tiešām ir saistība ar mūsu Tēvzemi – ne tikai ar mūsu senčiem, bet ar maniem tautiešiem tagad,” nometnes ietekmi izvērtē tās dalībniece Ilze Puķīte. “Man deva lielu prieku pastāstīt par mūsu senču tradīcijām un tās nozīmēm, tāpat kā mani darīja laimīgu iemācīties par to, kas notiek Latvijā pašlaik. Ir forši zināt, ka mēs varam visi iemācīties viens no otra, un arī vienmēr ir jauki pārliecināties, cik tuvi visi latvieši ir. Vai mēs zinām viens otru no bērnības vai satiekamies pirmo reizi, mums tomēr ir nesalaužamas saites, jo mēs esam latvieši,” saka Puķīte.

Pasaules brīvo latviešu apvienības, Amerikas latviešu apvienības, Daugavas Vanagu, kā arī daudzu Amerikas latviešu reģionālo organizāciju atbalsts 2×2 nometnei, kā redzams dalībnieku sniegtajos komentāros, ir ieguldījums ne tikai latviešu kultūras saglabāšanā un draudzību veidošanā starp latviešiem Ziemeļamerikā, bet arī ārpus Latvijas dzimušo jauniešu saiknes veidošanā ar Latviju. 88 nometnes dalībnieku vārdā gribētos pateikt lielu paldies visiem nometnes organizatoriem un atbalstītājiem!

Ilze Garoza is a diaspora researcher. She has a Master's degree in Education Leadership and Administration from the University of Minnesota. She has received scholarships from the American Latvian Association and the Association for the Advancement of Baltic Studies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *