KODAK Digital Still Camera

Latvijas vēstniecības Krievijā pārstāvji ciemojas Arhlatviešu vidusskolā

„Latvieši ir čakla, draudzīga un miermīlīga tauta”, tā Baškortostānas Republikas galvaspilsētā Ufā Latvijas vēstniecei Krievijā Astrai Kurmei un viņas delegācijai tika raksturoti Baškīrijas latvieši.

16. decembrī Arhlatviešu vidusskolu apmeklēja Latvijas vēstniecības Krievijā pārstāvji. Tie bija: Inita Dzene –Latvijas vēstniecības Krievijā Konsulārās nodaļas vadītāja, Juris Kalvis – Latvijas vēstniecības Krievijā pirmais sekretārs, Kaspars Svilāns – Latvijas vēstniecības Krievijā trešais sekretārs. Delegācijas mērķis bija apmeklēt skolu, satikt vietējos latviešus, uzklausīt to jautājumus, iepazīties ar bērniem, kas apgūst latviešu valodu, kā arī apzināties palīdzības sniegšanas iespējas skolai un skolēniem, kas mācās latviešu valodu.

Vēstnieces Astras Kurmes vizītes mērķis bija attīstīt ekonomiskos sakarus, pārrunāt kultūras un diasporas jautājumus Baškortostānā. Vēstniece skolu neapmeklēja, bet apsolījās to izdarīt Jāņos, kad Baškortostānas Latviešu biedrība svinēs 20 gadu jubileju.

Negribas sausi teikt „vēstniecības pārstāji”, piemērotāks šķiet vārds „tautieši”, tik vienkārši viņi likās, un ne tikai man. Arī kolēģi bija patīkami pārsteigti par atbraukušajiem viesiem, diemžēl „Maskava”, „vēstniecība”, „pārstāvji, delegāti” vietējiem saistās ar augstprātību un iedomību, tāpēc vēl jo lielāks pārsteigums par vienkāršo un silto cilvēcību, kuru izjutām esot kopā ar tautiešiem no Maskavas.

Ansamblis „Atbalss” priecēja viesus ar dziesmām un dejām, skolēni runāja dzeju latviešu valodā. Atbraucēji likās patīkami pārsteigti par to, ko redzēja, arī bērnos bija jūtams vāji slēpts lepnums par to, ka viņu dziedāšanas, dejošanas un latviešu valodas prasmes tika atzinīgi novērtētas.

Prieks arī par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstiem skolas direktorei Nadeždai Freimanei un Latviešu vēsturiskā muzeja radītājai Annai Gusarovai. Šos pateicības rakstus pasniedza Inita Dzene – Latvijas vēstniecības Krievijā Konsulārās nodaļas vadītāja.

Šķiet aizbraukušie tautieši vienmēr interesēs citus, turklāt aizbraucēji būs saistoši tik ilgi, kamēr viņi paši neļaus par sevi aizmirst. Tā arī Baškīrijas latvieši, lai gan jau sestajā paaudzē dzīvo Baškortostānas Republikā, Latvijā par viņiem zina, cenšas palīdzēt un uzturēt sakarus cik ilgi vien iespējams. Paldies! Vietējiem latviešiem un viņu pēcnācējiem ir svarīgi apzināties, ka savai etniskai dzimtenei tie ir nozīmīgi.

Šī tikšanās lika saprast, ka Baškīrijas latviešiem ir pie kā vērsties, ja nepieciešama palīdzība, šī tikšanās viesa cerību, ka neviens nav aizmirsts, šī tikšanās radīja lepnumu par to, ka latvieši ir tauta, kas savējos nepamet un neaizmirst.

 

Ilona Saverasa ir skolotāja, kas māca latviešu valodu un kultūru Baškortostānā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *