Dārziņš’ and Ivanovs’ works – performed by Reinis Zariņš and LNSO

The year 1906 was a very significant year for Latvian music, as that was the year of the birth of two important composers – Volfgangs Dārziņš and Jānis Ivanovs. Each would, in his own way, have a major impact on Latvian classical music. Though there are many parallels in their lives, there are also quite a few dramatic differences, and these two composers, though born in the same year, would each make their unique mark on Latvian music with their compositions.

Recognising the contribution of these two composers, particularly their symphonic works, the Latvian national record company Skani, along with the Latvian National Symphony Orchestra and conductor Andris Poga, recorded one major work from each composer and released the album Born in 1906. Dārziņš. Ivanovs.

Besides both being born in 1906, Volfgangs Dārziņš (the son of composer Emīls Dārziņš) and Jānis Ivanovs both enrolled in the Latvian Conservatory in 1924, and both studied composition with renowned Latvian composer Jāzeps Vītols. At that point, the compositional styles (and fate) of both composers diverged rather dramatically. Dārziņš became known for the Latvian elements in his major works, and Ivanovs went on to focus on symphonic works, completing twenty symphonies in his lifetime. Additionally, Dārziņš went into exile after World War II, while Ivanovs remained in Latvia. To accentuate the differences even further, Dārziņš’ work on this CD – his Piano Concerto No. 2 – was composed relatively early in the composer’s career – in 1938, while the work by Ivanovs – his Symphony No. 20 – was composed very late in his career – in 1981.

Pianist Reinis Zariņš takes piano duties for the Dārziņš Piano Concerto, and he proves to be more than up to the challenge. The piano concerto opens with an almost jazzy, Ravel-like introduction from the woodwinds, then joined by the strings, and then Zariņš enters, with his lyrical performance of romantic piano music. Even in the first movement, there are rather dramatic changes in tempo and mood, and Zariņš deftly handles these contrasts with an artistic flair. Zariņš performs solo for much of the introduction of the second movement, while the LNSO provide both a backdrop and a balance for the pianist’s performance. The lively third and final movement provides Zariņš and the orchestra to display their skills, as the piano is almost constantly playing and driving the performance. Zariņš brings forth the vitality and energy of this work, and maintains this vivacity and drive until the concluding moments, that dramatically and joyously bring this sweeping performance to a close.

After Dārziņš Piano Concerto, Ivanovs’ 20th Symphony is an almost jarring contrast. Written very late in his career, Ivanovs was now contemplating mortality, and these themes form the basis of this somber work. The slow, deliberate descending melody in the first measures of the first movement, makes it clear that this will be a bleak and mournful composition, full of foreboding and dread. Besides thoughts of his own mortality, perhaps the composer was also representing the era – as the early 1980s in Soviet occupied Latvia were a time of particular stagnation and hopelessness. As evidenced from the tolling bells in the first movement, Ivanovs considered this work his requiem (something he disclosed to his wife as well). The bleakness and tension is briefly balanced by the slightly lighter but very brief third movement, as perhaps a somewhat sentimental view of youth (indicated by the title ‘Reminiscenca’). The darkness returns in the fourth movement, there is little respite, until the work concludes again with the bells, quietly fading out.

The CD booklet has extensive notes on the composers, the compositions, the LNSO and Reinis Zariņš by noted Latvian musicologist Orests Silabriedis (along with English translations). Particularly fascinating are historical notes on the compositions for a bit of context, such as notes about a scarlet fever breakout in Jelgava during the time that Dārziņš was premiering the Piano Concerto, or about how, during the time of the composition of Ivanovs’ symphony, Latvian dissident Gunārs Astra, after retelling the plot of George Orwell’s 1984, was imprisoned for possession and distribution of anti-Soviet literature.

Born in 1906. Dārziņš. Ivanovs., with its two radically different compositions, shows the divergent paths and styles of these two great Latvian composers – Volfgangs Dārziņš and Jānis Ivanovs. Though born in the same year, and shared many similarities early on, each put their own individual stamp on Latvian music. The Latvian National Symphony Orchestra and conductor Andris Poga display their versatility by performing these two contrasting works, the lively Piano Concerto No. 2 with the stellar talents of pianist Reinis Zariņš, and the somber Symphony No. 20. This is yet another great release from Skani, as the label brings to light these significant works that perhaps might not be as familiar to the general listening public. Born in 1906 is a valuable and excellent addition to the collection of recorded Latvian symphonic music.

For further information, please visit the Skani website.

 

 

Egils Kaljo is an American-born Latvian from the New York area who lives in Rīga, Latvia. When not working in the information technology field, he sings in the Latvian Academy of Culture mixed choir Sõla, does occasional translation work, and has been known to sing and play guitar at the Folkklubs Ala Pagrabs in Old Rīga. Kaljo began listening to Latvian music as soon as he was able to put a record on a record player, and still has old Bellacord 78 rpm records lying around somewhere.

Skolotāji tiekas konferencē Denverā

Šī gada 9. un 10. septembrī Denverā, Kolorādo pavalstī, notika Amerikas latviešu apvienības (ALA) Izglītības nozares rīkotie kursi latviešu skolu skolotājiem. Uz konferenci iegūt praktisku atbalstu, dalīties pieredzē un smelties iedvesmu jaunajam mācību gadam ieradās 18 skolotāji no 11 latviešu skolām ASV.

Konferences dalībnieki no tuvākām un tālākām ASV pilsētām ieradās jau piektdienas, 8. septembra, vakarā un tikās Kolorādo latviešu kultūras centrā, kur laipnie un viesmīlīgie Denveras latvieši bija parūpējušies par ceļotāju slāpju veldzēšanu un izsalkuma remdēšanu. Nesteidzīgās sarunās, atkalredzēšanās priekos un jaunās iepazīšanās ātri vien aizritēja vakars, un tas palīdzēja noskaņoties gaidāmajam spraigajam darba cēlienam. Nākamajā rītā visiem uz strīpas bija jābūt jau pulksten 8:00! Un diena saplānota līdz pulksten 8iem vakarā!

Konference bija ļoti intensīva un aizraujošām lekcijām piesātināta. Sestdienas rīts sākās ar konferences atklāšanu. Andra Zommere, ALAs Izglītības nozares vadītāja un konferences rīkotāja, un Dace Mažeika, PBLA Izglītības padomes pārstāve ASV, sirsnīgās uzrunās sveica skolotājus. Atzīstot grūtības, ar kurām saskaras latviešu skolas diasporā, A. Zommere aicināja tās pārvarēt un smelties enerģiju, kopīgi nodziedot “Bēdu manu lielu bēdu”.

Nodarbību cikls sākās ar Ņudžersijas latviešu pamatskolas skolotājas Kristīnas Putenes lekciju par diferencētas valodas mācību stundām. K. Putene dalījās vērtīgā pieredzē, kā veiksmīgāk veidot mācību stundas bērniem ar dažādiem valodas prasmes līmeņiem. Šis jautājums ir aktuāls gandrīz visās latviešu skolās. Mācību gada sākumā pēc valodas līmeņa pārbaudes Ņudžersijas latviešu skolas 4. un 5. klases audzēkņi tika sadalīti nevis pēc vecuma, bet atbilstoši valodas prasmes līmenim. Katra grupa saņēma diferencētu valodas apmācību, kas piemērota bērnu īpašajām vajadzībām. Šāda klašu veidošana pēc valodas līmeņiem izrādījās sekmīga, ko apliecināja katras grupas augstāki rezultāti pavasarī veiktajos pārbaudījumos. Šobrīd K. Putene sadarbojas ar Latviešu valodas aģentūru, lai abās klasēs izmantotos mācību materiālus apkopotu izdevumā “Mācību materiāli skolēniem diasporā”. Tematiski sakārtotajā mācību komplektā ietilps lasāmviela, nodarbību apraksti, darba lapas un norādījumi skolotājiem.

Konferences turpinājumā klausījāmies Daces Copeland, skolotājas un bijušās ALAs Izglītības nodaļas vadītājas, lekciju par ALAs lasāmvielas projektu un vienu no tā mērķiem – lasāmības vērtēšanas sistēmas latviešu valodā izstrādi. ALAs lasāmvielas projekts ir D. Copeland kopdarbs ar skolotāju Elisu Freimani. Abas skolotājas, par pamatu ņemot tekstus, kas publicēti žurnālā “Mazputniņš”, veido lasāmvielu, nodarbības un metodiskos materiālus visu vecumu skolēniem. Lasāmviela sakārtota pa valodas līmeņiem, sākot no zemākā līmeņa A1 līdz vidējam – B2. D. Copeland konferences dalībniekus iepazīstināja ar līdzšinējo veikumu – krāsainiem, mūsdienīgiem, brīnišķīgām Andras Otto ilustrācijām papildinātiem mācību materiāliem, kas sastāv no lasāmā teksta, norādījumiem skolotājiem vai vecākiem, uzdevumiem un nodarbībām, ko var veikt klasē vai mājās. Līdz šim ir izstrādāti četri komplekti, bet skolotājas iecerējušas apstrādāt līdz pat 150 stāstiem. Materiāli ir pieejami ALA Izglītības nozares mājas lapā, sadaļā Mācību materiāli.

Pierasts, ka amerikāņu skolās caur tādām programmām kā Lexile un Accelerated Reader bērniem tiek vērtēts lasīšanas izpratnes līmenis. Atbilstoši bērna individuālajam lasīšanas līmenim skolotāji tad var ieteikt grūtuma ziņā piemērotu lasāmvielu. Izrādās, ka latviešu valodā nav šādas lasāmības vērtēšanas formulas, pēc kā skolotājs vai vecāks varētu objektīvi pateikt, vai teksts ir “viegls” vai “grūts”. Tāpēc, izvērtējot dažādas teorijas, E. Freimane un D. Copeland kā vispiemērotāko latviešu valodai izvēlējušās Zviedrijā izveidoto sistēmu LIX (The Lasbarhesthindex Swedish Readability Formula). Skolotājas to pielāgojušas un izstrādājušas lasāmvielas sakārtošanas sistēmu, kur noteikti LIX skaitļi atbilst noteiktiem latviešu valodas prasmes līmeņiem. D. Copeland iepazīstināja ar formulu, pēc kā var aprēķināt LIX skaitli, un deva klātesošajiem iespēju patrenēties “likšošanā” un atsvaidzināt savas matemātikas zināšanas, izrēķinot grūtības pakāpi tekstam par pūķiem. Iepriekšminētajiem “Mazputniņa” tekstiem arī ir aprēķināts LIX skaitlis, tādējādi atvieglinot skolotāju un vecāku darbu teksta izvēlē.

Dace Anstrate, latviešu valodas skolotāja un speciālais pedagogs, bija mērojusi garu ceļu no Jelgavas, lai abās konferences dienās dalītos pieredzē latviešu valodas mācīšanā, lai tas izvērstos par dinamisku, priekpilnu un izglītojošu piedzīvojumu. D. Anstrate ir pieredzes bagāta skolotāja, gandrīz 30 gadi aizvadīti, strādājot ar dažādām auditorijām – bērnudārzos, skolās, ar studentiem, pieaugušajiem, nesen pat mācījusi latviešu valodu cietumā. D. Anstrate skolotājus aicināja pievērsties latviešu valodas mācīšanai kā rotaļīgam procesam, kur, spēlējot dažādas spēles, dziedot dziesmas, latviešu valoda pati nemanāmi iesēžas bērnu galvās. Lai skolotājiem pašiem mācītais labāk nosēstos atmiņā, enerģiskā un atraktīvā D. Anstrate aicināja visus piedalīties piedāvātajās spēlēs – trenēt atmiņu, nosaukt labas īpašības par sevi, izlocīt kājas ārā saulītē, uzdejot kukaiņu deju, rakstīt dzejoļus. Viņa pat pamanījās spēles veidā pārbaudīt skolotāju zināšanas lietvārdu deklināciju un darbības vārdu konjugāciju noteikšanā! Skolotāja piedāvāja ļoti bagātīgu ideju klāstu, kā latviešu valodas nodarbības padarīt interesantākas gan jaunākiem, gan vecākiem bērniem.

Dace Mažeika, filoloģe un PBLA Izglītības padomes pārstāve ASV, sniedza pārskatu par internetā pieejamiem materiāliem latviešu valodas apguvē. Uzdevums nav viegls, jo materiālu ir daudz un, īpaši YouTube kanālā, tie ir dažādas kvalitātes, bet D. Mažeika bija paveikusi grūto darbu, izsijājot graudus no pelavām, un konferences dalībniekus iepazīstināja ar vērtīgiem, pārbaudītiem, interesantiem un profesionāli izstrādātiem izglītojošiem materiāliem dažādām vecumgrupām un valodas prasmēm.

Starpbrīžos starp lekcijām pārstāvji no katras skolas iepazīstināja klātesošos ar savu skolu, pastāstīja par skolas darbu, parādīja filmiņu vai skolas gada grāmatu, dalījās pieredzē par veiksmīgi novadītiem projektiem. Uzzinājām, ka K. Barona latviešu skola Čikāgā var lepoties ar lielāko reģistrēto bērnu skaitu – 114, bet Ročesteras latviešu skola ar sešiem bērniem neatlaidīgi turpina darboties jau 65. gadu.

Saistošas un vērtīgas bija darba grupas, kurās skolotāji pārrunāja savu skolu veiksmes un izaicinājumus. Kā ūdens malks karstā dienā skolotājus veldzēja atskārsme, ka visās skolās ir līdzīgas problēmas – dažādi valodas prasmes līmeņi klasēs, skolēnu skaits sarūk, latviešu skolai jākonkurē ar sporta nodarbībām brīvdienās. Indianapoles skola pēdējai problēmai atrisinājumu atrada, pārceļot latviešu skolas mācības uz piektdienu vakariem. Arī veiksmes stāsti skolām līdzīgi – pozitīva sadarbība un atbalsts no vietējām latviešu organizācijām un vecākiem, daudzās skolās veiksmīgi norisinājušās Rumaka lasīšanas sacensības un tautas dziesmām veltīti projekti.

Konference noslēdzās svētdien ar draudzības pusdienām, uz kurām ieradās arī vietējie Denveras latvieši. ALAs Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere izteica pateicību Denveras latviešiem par viesmīlīgo uzņemšanu un dalībnieku izguldināšanu, lektorēm par noderīgajām lekcijām, skolotājiem par viņu darbu, strādājot ar jauno paaudzi, un novēlēja visiem sekmīgu un darbīgu jauno mācību gadu. Skolotāji, iedvesmojušies, pacilāti un jaunām idejām bagāti, atgriezušies mājās nu ar jaunu sparu var ķerties pie atbildīgā un nozīmīgā darba.

Raksta autore Linda Kalna ir Ziemeļkalifornijas latviešu skolas skolotāja.

Foto: Andra Zommere

 

 

Latvian Radio Choir and Ensemble Sarband collaboration a meditative journey

The Latvian Radio Choir, led by conductors Kaspars Putniņš and Sigvards Kļava, has long been known worldwide as one of the premiere interpreters of modern choir music. They perform not only works by composers from many different countries, but are also innovators in the performance of experimental music of varied genres, and have collaborated with many different groups and ensembles.

One recent collaboration was with the Ensemble Sarband. Sarband, based out of Germany, is a group of musicians led by Bulgarian Vladimir Ivanoff, who also have a large diversity in their programs. According to their website, Sarband’s repertoire covers “from early Chinese music to Sami joiks, from Early Oriental Christian chant to the music of Gurdjieff” and often select works of a spiritual and sacred nature, and Ivanoff “illuminates the connecting threads between Orient and Occident, Judaism, Christianity and Islam”.

Together, the Latvian Radio Choir and Sarband recorded the album Canticum Canticorum, a collection of choir and vocal compositions that feature elements of Middle Eastern and Western music as well as traditional instruments. Many of the works include fragments from the Biblical text “Song of Solomon” or the “Song of Songs”.

On this recording, the Ensemble Sarband is made up of Ivanoff on percussion, Mustafa Dogan Dikmen (Turkey) on vocals, Efstratios Psaradellis (Greece) on the kemence, and Salah Eddin Maraqa (Jordan) on the qanun.

Vladimir Ivanoff, besides being the artistic director of Sarband and a percussionist, is also a composer, and three of his works are included on this collection. These are the “Sufi Readings No. 1 – Of Love and Union”, “No. 3 Suffering” and “No. 5 The Fragrance of Your Name”. All three are comparatively brief solo performances by the ensemble. The calm and peaceful instrumental “Of Love and Union” has plaintive melodies built upon a heartbeat-like effect on a drum, while “Suffering” features an almost wordless vocalize and is one of the albums few moments of turbulence, perhaps befitting its title. The wistful and perhaps even slightly sentimental “The Fragrance of Your Name” is perhaps the most mystical of the three works, and Sarband succeed in conjuring a an appropriate sonic interpretation of the text “your name is like perfume poured out.”

The collection also includes two works by Latvian composers. The first is Mārtiņš Viļums’ “Simeni khakhotam al-libekha” (Place me like a Seal over your Heart). The work features texts sung in Ancient Hebrew and Greek. The work is a treatise on love and sadness, ending on the note “et sheahavah nafshi reitem” (so I looked for him but did not find him). The Latvian Radio Choir tinges this composition with a broad array of emotions, from happiness to despair, and develops a very detailed performance, full of nuance and contrasts.

The second work is “Nada el layli” (Arabic for “Dewdrops at Night”) by Santa Ratniece. The comparatively lengthy work (thirteen and a half minutes), has the choir create a place and space for one to feel safe, as explained in the liner notes. Much like the work by Viļums, this is tinged with sadness, with the choir singing in a kind of soft moan for most of the song. Both the work by Ratniece, as well as the composition by Viļums, show the versatility and creativity of both composers, creating these distinctive works incorporating both the talents of the Latvian Radio Choir and Sarband.

As a whole, the album is very meditative and quiet, but due to its restrained nature may be difficult listening for some listeners, as the works are often very similar and flow into one another, making it at times difficult to determine when one work has ended and the next begun. Perhaps this was the goal – to have a cohesive meditative experience when listening to the album. One may have hoped for some more active, energetic sections, but those might have potentially disturbed the flow of this set of recordings. As the compositions are of a modern and experimental nature, there are periods of discordance with some harsh sounds, which may make the music sound formless to some listeners, so appreciating and enjoying this album will require attentive listening.

The ensemble Sarband and the Latvian Radio Choir, conducted by Kaspars Putniņš have created a rich tapestry of sounds for the meditative journey contained on Canticum Cantorum. With its blend of the spiritual and sacred, the modern and the ancient, Eastern and Western, and the harmonious and discordant, the collection of works included on the record create a very intimate and spiritual journey. The Latvian Radio Choir show again that they are adept interpreters of all kinds of music, and seamlessly blend together with Saraband in these spiritual works, with texts in many different languages, both ancient and modern. As a result, Canticum Cantorum is an engrossing musical meditation.

For further information, please visit the Latvian Radio Choir website and the Saraband website.

Canticum Canticorum

Latvian Radio Choir / Ensemble Sarband
Latvijas koncerti, LK-024, 20166

Track listing:

   1. A Sufi Reading Nr. 1 – Of Love and of Union – Vladimir Ivanoff
   2. Ah, ne guzelsin! – Toivo Tulev
   3. Lisaniki – Bushra El-Turk
   4. A Sufi Reading Nr. 3 – Suffering – Vladimir Ivanoff
   5. Simeni khakhotam al-libekha – Mārtiņš Viļums
   6. Nada el layli – Santa Ratniece
   7. TA Sufi Reading Nr. 5 – The Fragrance of Your Name – Vladimir Ivanoff
   8. Moces Salomonis – Lasse Thoresen

Egils Kaljo is an American-born Latvian from the New York area who lives in Rīga, Latvia. When not working in the information technology field, he sings in the Latvian Academy of Culture mixed choir Sõla, does occasional translation work, and has been known to sing and play guitar at the Folkklubs Ala Pagrabs in Old Rīga. Kaljo began listening to Latvian music as soon as he was able to put a record on a record player, and still has old Bellacord 78 rpm records lying around somewhere.