Ir jāsaglabā latviešu mākslas nozīmīga vēstures daļa

Viestarta Aistara akvarelis

Mākslinieks Viestarts Aistars ziedojis Pasaules latviešu mākslas savienībai 38 no saviem akvareļiem, ieskaitot šo gleznu. (Foto: Pasaules latviešu mākslas savienība)

Pasaules latviešu mākslas savienības (PLMS) pirmās divas ceļojošās izstādes (“Tēvu zemei Latvijai” un “Mākslinieks trimdā – latviešu bēgļu māksla, 1944-1950”) iepazīstināja plašāku publiku Latvijā, kā arī ārpus tās, ar PLMS galveno mērķi – dibināt Latvijā mākslas mūzeju un centru, kur tiks saglabāti un eksponēti ārpus Latvijas dzīvojošu latviešu mākslinieku darbi.

Šī gada sākumā PLMS iesniedza Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā  dokumentus, lai dibinātu Pasaules latviešu mākslas centru (PLMC) Latvijā. Nodibinājuma reģistrācijas apliecība saņēmta 2011. gada 16. martā.

Sākotnēji iecerēto nodomu sadarboties ar Valmieras mūzeju, kas palīdzēja noorganizēt pirmās izstādes ceļošanu pa Latvijas mūzejiem, diemžēl nevarēja īstenot, galvenokārt ekonomijas krizes dēļ. Laimīgā kārtā Cēsis, kas ir vienmēr bijusi viena no nozīmīgākām mākslas un kultūras pilsētām Latvijā, aicina PLMS nodibināt centru Cēsīs. Pēdējā gadā PLMS ir izveidojusi labu sadarbību ar Cēsu pilsētas pašvaldību, vēstures mūzeju un tūrisma biroju. 2010 gadā PLMS pārstāvji vairākas reizes apciemoja Cēsis, lai pētītu iespējas iegādāties piemērotu ēku PLMS nākotnes vajadzībām. Šobrīd apskatām vairākas pieejamās ēkas – pašvaldības, kā arī privātus īpašumus.

Sadarbojamies veiksmīgi ar Cēsu pašvaldību, veidojot lielāku mākslas darbu kollekciju un to novietojot Cēsīs. Kā raksta Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs: “Cēsu novada pašvaldība ir gandarīta par iespēju glabāt un izstādīt Pasaules latviešu mākslas savienības veidoto kollekciju Cēsu pilsētā…Pasaules latviešu mākslas savienība jau ir ieguldījusi ievērojamu darbu un līdzekļus kollekcijas veidošanā un tās populārizēšanā Latvijā. PLMS sniegtā iespēja iepazīt latviešu trimdas mākslinieku daiļradi ir ļoti būtiska latviešu kopīgā kultūras mantojuma saglabāšanai.”

Pirmās izstādes 98 mākslinieku 106 mākslas darbi, kas apceļoja Latvijas novadu mūzejus, tika 2011. gada janvārī novietoti Cēsu vēstures mūzeja archīva ēkā,  kur PLMS kollekcijai tika iekārtotas divas telpas ar jauniem plauktiem, drošības sistemu, temperatūras kontroli, utt. PLMS sedza izdevumus par telpu izveidi un ik mēnesi maksā komunālos izdevumus. Pašvaldība ziņo, ka šinīs telpās jau tagad ir iespējams novietot vēl 1 000-2 000 mākslas darbus. Tāpēc PLMS padome ir nolēmusi esošo kollekciju palielināt ar jauniegūtajiem mākslas darbiem, kuŗus tuvākā nākotnē sūtīsim uz Cēsīm.

Pēdējā laikā ir noziedoti vairāki pazīstamu mākslinieku darbi, ieskaitot Niklāva Strunkes eļļas glezna, Ēvalda Dajevska gouache glezna, 38 Viestarta Aistara akvareļi, un Veronikas Janelsiņas eļļas glezna. kollekciju bagātinās arī Leldes Ores-Vinteres, Ojāra Šteinera, Silvijas Šteineres-Jēgenas, Vitauta Sīmaņa, Ilgas Rekes, Jāņa Stroda, Ilzes Arājas, Augusta Annusa, Ulda Āboliņa, Arvīda Soduma, Jāņa Kalmītes, Lidijas Dombrovskas Larsenas un citu mākslinieku darbi.

Aicinām latviešu kollekcionārus un māksliniekus ziedot PLMS kollekcijai darbus, kuŗiem jūs vēlaties nodrošināt nākotni kā daļai Latvijas kultūras vai kuŗus jūs vairs nevēlaties vai nevarat paturēt. Saprotam, ka dažreiz ir viegli vai izdevīgi šādus darbus noziedot vietējām baznīcām vai citām organizācijām, bet ir svarīgi padomāt par tālāko nākotni – kur šie darbi atradīsies pēc 10, 20 vai 30 gadiem? PLMS uzskats ir, ka latviešu izcelsmes mākslinieku darbiem piemērotākās mājas ir Latvijā, kur šodienas latviešu publika tos var baudīt un kur tie tiks saglabāti nākošajām paaudzēm. Jauniem latviešu mākslas vēstures pētniekiem ir nepieciešams pētīt oriģinālos darbus (ideālakais – vienuviet), nevis to reprodukcijas, jo ne katrs pētnieks var atļauties ceļot pa ārzemēm, mākslas darbus meklējot. 

Šobrīd PLMS īpaši interesē saņemt to mākslinieku darbus, kuŗi pēc 1930. gadu laikā un 1940. gadu sākumā Latvijā iegūtās izglītības bija spiesti doties trimdā. Zinām, ka vecākās paaudzes izcila mākslinieka darbi bieži vien ir apdraudēti pēc viņa aiziešanas mūžībā. Vairāki trimdā radītie darbi ir parādījušies gan garāžu (garage sale), gan “eBay” izpārdošanās par nieka cenām.

PLMS kollekcijas komitejā ir pārstāvji vairākās valstīs, kuŗi var sniegt jums sīkāku informāciju par darbu ziedošanu un sūtīšanu.

Aicinām katru, kuŗu interesē latviešu diasporas mākslas darbu saglabāšana, ieskatīties PLMS mājas lapā www.latvianart.org vai sazināties ar PLMS pārstāvjiem Austrālijā (Haralds Norītis, e-pasts h.noritis@bigpond.com), Kanādā (Valda Oestreichere, e-pasts james.oestreicher@gmail.com) vai ASV (Lelde Kalmīte, e-pasts lkalmite@latvianart.org). Var arī rakstīt vai zvanīt Leldei Kalmītei, 10830 S. Hale Avenue, Chicago, IL 60643-3342, USA, tālrunis +1 (708) 369-2355.

Lūdzam publikas atbalstu PLMS lielā projekta nozīmīgajam posmam: atīstīt PLMS kollekciju un to novietot Cēsu pilsētā.