Koris “Atbalss” no Baškortostānas piedalās Dziesmu svētkos Latvijā

Vai tādēļ nedziedāju,
Kad man grūti jāstrādā?
Rokas, kājas piekusušas,
Mēle mana nepiekusa.

Šķiet, šie vārdi visprecīzāk stāsta par “Atbalss” ceļu uz Latviju un Dziesmu svētkiem. Idejas aizmetnis par to, ka bērniem jāpiedalās simtgades Dziesmu svētkos radās jau pirms gada. Ar sirdi jūti, ka jābrauc, ar prātu saproti, ka viegli nebūs. Bet sirds bieži vien izrādās stiprāka par veselo saprātu. Jābrauc!

“Atbalsij” paveicās ar to, ka Latvijas Republikas Ārlietu ministrija atbalstīja Dziesmu svētku pieteikuma projektu, līdz ar to nebija jādomā par ceļa izdevumiem. Atlika tikai nokārtot dokumentus, t.i., ceļošanas pasi, vīzu un vecāku atļauju par bērna izceļošanu ārpus Krievijas. Latvijas Republikas vēstniecība Krievijā vīzu uz Latviju skolēniem izsniedza bez maksas.

“Atbalss” ceļojums uz Latviju sākās ar Latvijas vēstniecības Krievijā apmeklēšanu un tikšanos ar Latvijas vēstnieku Krievijā Māri Riekstiņu. No Ufas līdz Rīgai skolēnus “pavadīja” režisors Renārs Vimba, kurš vāca materiālu īsfilmai par to, kā “Atbalss” gatavojās Dziesmu svētkiem. Latvijā skolēni lielākoties uzturējās Liepas pagastā. Bērni dzīvoja viesģimēnēs. Nedēļas laikā viņiem bija iespēja ceļot pa Latviju. Par to liels paldies jāsaka Liepas skolas skolotājai Inesei Lācei, kura Baškīrijas bērnu uzņemšanu organizēja jau otro reizi.

“Atbalss” koncerts Liepā pulcēja kopā lielu daļu to latviešu, kas savulaik no Baškortostānas pārcēlās uz Latviju. Pēdējo gadu laikā no Baškīrijas aizbraukušie latvieši ir atbalstījuši skolēnus, kas Baškortostānā apgūst latviešu valodu, gada beigās piešķirot vienreizējo stipendiju uzcītīgākajiem latviešu valodas apguvējiem. Šis brauciens nebūtu iespējams bez skolēnu vecāku atbalsta un vēlēšanās dot saviem bērniem iespēju apmeklēt Latviju. Diemžēl ne visi vecāki uzskatīja par vajadzīgu savu bērnu palaist uz Latviju vai uzskatīja, ka izbraukt ārpus Krievijas, piedalīties Latvijas simtgades svētkos ir pietiekams iemesls, lai papūlētos noformēt ceļošanai nepieciešamos dokumentus.

Dziesmu svētki ir pagājuši, “Atbalss” Latvijā ir pavadījusi piesātinātu, notikumiem un iespaidiem bagātu nedēļu. Šī nedēļa nebūtu iespējama bez Latvijas vēstniecības Krievijā, Liepas pagasta un Priekuļu novada pašvaldības, Liepas pamatskolas atbalsta. Bērni noguruši, bet laimīgi devās mājās, un man gribas ticēt, ka šī nebūs vienīgā reize, kad viņi apciemos Latviju, savu senču zemi.

Latviešu valodas un kultūras skolotāja darbību Baškortostānas Maksima Gorkija ciemā finansē Latviešu valodas aģentūra no valsts budžeta. 2018. gadā latviešu valodu skolotājas Ilonas Saverasas vadībā apgūst 19 skolēnu, bet folkloras ansamblī “Atbalss” aktīvi darbojas 16 bērnu.

Ilona Saverasa ir skolotāja, kas māca latviešu valodu un kultūru Sibīrijā.

Australian-Latvian creates and performs Latvian folk song arrangements

Guitarist, singer, songwriter and arranger Ivars Štubis is an Australian Latvian who performs a blend of folk and rock music, and often includes Latvian elements in his music and creates arrangements of Latvian folk songs to add to his repertoire.

Štubis has released two recordings, the first was 2016’s Young Blood, and the second was a mini-album of Latvian folk song arrangements entitled Tek saulīte in 2017. Almost all of the songs are just guitar and vocals, with some occasional percussion.

Young Blood is mainly songs in English, but has three Latvian folk song arrangements. Many of his songs have themes of relationships and making one’s way in the world. The combination of Štubis’ vocals and guitars are the ideal presentation form for these personal and introspective kinds of songs, such as the hopeful ‘Long Road’, where the singer stays positive in the face of life’s adversities, or the philosophical ‘Love for War’ (a duet of Štubis and singer Ella Mačēns).

Štubis is not just influenced by Latvian folk songs, but folk songs from other cultures, and this is displayed on the rousing performance of the traditional American song “Gracie” (also known as “I Wish I was a Mole in the Ground”).

Tek saulīte has five Latvian folk song arrangements, three of which are with vocals, while two are instrumentals. The mystical “Lēni, lēni Dieviņš brauca” is enhanced with Štubis’ guitar work, giving the song a mysterious, perhaps even ominous, feel. A similar result is achieved on his version of one of the most beloved of Latvian folk songs – “Tumša nakte, zaļa zāle”, a song that is at once sad and hopeful, and Štubis’ guitar work and vocals give this song the necessary tenderness and solemnity.

Some may find it disconcerting to have rock songs in English side by side with Latvian folk songs (particularly those that might not speak Latvian). However, as all the songs have the common thread of Štubis’ guitar and vocals, the transitions between the two types of songs are not as abrupt as one might think – there is a musical and melodic flow in these recordings. Some might even see how the one type of music influences the other – the melancholy of the Latvian folk songs flowing into his own songs (traces of the mood of “Tumša nakte” in the wistful “If You Find Her”), while his exuberant and vibrant guitar playing perhaps transfers into his folk song performances (the lively guitar of “A Former Life” then inspiring the rousing arrangement of “Āvu, āvu, baltas kājas”)

Štubis is performing throughout Latvia in July 2018, including stops in Liepāja, Rīga, as well as the festivals Muzykys Skrytuļs in Līksna and Vārti in Pope. Štubis has also expanded his musical horizons by working with Latvian choirs in Australia, including the Melbourne Latvian Men’s Choir “Veseris”, with whom he will be performing on July 3 at the Latvian Central Library on Brīvības iela.

Ivars Štubis guitar and songwriting/arrangement talents are quite evident throughout both Young Blood and Tek saulīte, blending Latvian influences with folk influences, as well as deft, intricate guitar arrangements, and these all make for an enjoyable and engaging listen. Being just guitars and vocals, the songs are at once intimate and personal, revealing the many facets of Štubis’ songwriting and arranging talents. His folk song arrangements display an accomplished ability to bring out new aspects of these centuries’ old songs, while still maintaining the essence of these traditional and beloved melodies. Štubis is a rare talent, and these two records are vivid confirmation of his versatility and abilities as a singer, guitarist, songwriter and arranger.

For further information, please visit Ivars Štubis’ Facebook page.

 

Young Blood

Ivars Štubis

2017

Track listing:

 1. Young Blood
 2. Long Road
 3. The Sea is Asking
 4. Seši jauni bandenieki
 5. Gracie
 6. Eastern Love
 7. A Former Life
 8. Kas spīdēja kas vizēja
 9. If You Find Her
 10. Out of Line
 11. Love for War

Tek saulīte

Ivars Štubis

2018

Track listing:

 1. Lēni, lēni Dieviņš brauca
 2. Tumša nakte, zaļa zāle
 3. Āvu, āvu baltas kājas
 4. Tek saulīte
 5. Jūriņ prasa

 

Egils Kaljo is an American-born Latvian from the New York area who lives in Rīga, Latvia. When not working in the information technology field, he sings in the Latvian Academy of Culture mixed choir Sõla, does occasional translation work, and has been known to sing and play guitar at the Folkklubs Ala Pagrabs in Old Rīga. Kaljo began listening to Latvian music as soon as he was able to put a record on a record player, and still has old Bellacord 78 rpm records lying around somewhere.

Arhlatviešu vidusskolā beidzas 8. mācību gads, “Atbalsis” pošas uz Dziesmu svētkiem

Lieliem un satraucošiem soļiem tuvojas beigām jau astotais mācību gads Baškortostānā, Arhlatviešu vidusskolā. Kāpēc lieliem? Tāpēc, ka atlicis mazāk par nedēļu, lai latviešu valodas skolotājs varētu doties mājup. Kāpēc satraucošiem? Tāpēc, ka vēl priekšā ir Jāņi un “Atbalss” brauciens uz Dziesmu un deju svētkiem Rīgā. Satraukumu rada arī tas, ka šoreiz “Atbalsi” līdz Rīgai pavadīs režisors Renārs Vimba, kurš vēlas veidot filmu par to, kā Baškīrijas latvieši gatavojas Dziesmu svētkiem. Pagaidām neesmu sapratusi, vai šis satraukums ir patīkams vai traucējošs, šķiet, par to būs jārunā tad, kad viss būs beidzies.

Pašreiz Arhlatviešu vidusskolā rit skolēnu dienas nometne, kurā notiek arī latviešu valodas, folkloras un rokdarbu nodarbības. Ar LVA (Latviešu valodas aģentūras) un PBLA (Pasaules brīvo latviešu apvienības) atbalstu, nometnē piedalās divi skolotāji no Latvijas. Mūzikas skolotāja Anna Briška un rokdarbu skolotāja Antra Bāliņa-Diega. Skolotājas Baškīrijā viesojas jau otro reizi. Arhlatviešu vidusskolas skolēni ar aizrautību apgūst latviešu rotaļas un dančus, ar lielu uzcītību darbojas skolotājas Antras rokdarbu stundās. Tas viss viņiem ir kas nebijis un jauns, skolēni ar patiesu prieku pieņem visu to, ko abas skolotājas var iemācīt.

Šis mācību gads bija notikumiem piesātināts. Ziemas saulgriežos Arhlatviešu vidusskolā viesojās muzikālās apvienība “Rāmi Riti”, februārī Latviešu kultūras dienās darbojās skolotāji no Latvijas un Maskavas, latviešu folkloras ansamblis “Atbalss” ieguva “Parauga” ansambļa titulu, jūnija beigās skolēni dosies uz Dziesmu svētkiem.

Ar katru mācību gadu skolotāja darbs kļūst dinamiskāks, piesātinātāks, gribas pat teikt sarežģītāks. Šķiet, no latviešu valodas skolotāja kā no brīnumdara tiek gaidīts kaut kas neparasts. Bet vēlme dažādot un uzlabot savu darbu un bērnu ikdienu nav nekas neparasts, tā ir norma. Dažubrīd liekas, ka skolas direktore vairs nepieņems latviešu valodas skolotājas idejas un ieceres, par daudz aktīvas un skaļas tās šķiet. Taču direktore pieņem, direktore atbalsta, tas ir liels atspaids skolotāja darbā. Apziņa, ka neesi ar savu domu viens.

Viens notikums dod aizmetni citam notikumam, neliela idejas dzirkstele izvēršas par notikuma lavīnu. Spēj tikai darīt! Spēj saķert ideju dzirksteles! Dzirksteles rada gaismu un siltumu. Man liekas, ikviens kas bijis Maksima Gorkija ciemā Arhlatviešu vidusskolā, katrs, kas spējis aizraut bērnus kaut uz mirkli ir radījis gaismu un siltumu bērnu sirdīs un prātos.

Arhlatviešu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Roza Mazitova reiz teica, ka visi tie latviešu skolotāji, kas viesojušies skolā atklāj, cik radoša, draudzīga un talantīga ir latviešu tauta.

Latviešu valodas un kultūras skolotāja darbību Baškortostānas Maksima Gorkija ciemā finansē Latviešu valodas aģentūra no valsts budžeta. 2018. gadā latviešu valodu skolotājas Ilonas Saverasas vadībā apgūst 19 skolēnu, bet folkloras ansamblī “Atbalss” aktīvi darbojas 16 bērnu.

Ilona Saverasa ir skolotāja, kas māca latviešu valodu un kultūru Sibīrijā.