Atkal notiek latviešu kultūras dienas Baškortostānā

Darbs dara darītāju, un meistars, kā mēs zinām, no debesīm nekrīt. Darbs tik tiešām dara darītāju, bet debesis zemē nemet vis meistarus, bet ideju aizmetņus, kas pāraug notikumos. Kādi darītāji un kas par notikumiem? Kas atkal noticis Baškortostānā, ka gribas par to runāt skaļi, pat skaļāk nekā parasti?!

Pirms gada priecājos par to, ka Arhlatviešu vidusskolā tika ieviesta jauna tradīcija, proti, Latviešu kultūras dienas, kuru norises laiks ir gada sākums, tās ilgst divas nedēļās. Tā kā 2018. gads ir Latvijas simtgade, tad šo svarīgo notikumu man gribējās atnest arī uz Baškortostānu, tāpēc gatavošanās kultūras dienām notika ļoti laicīgi. Latvijas simtgade ir ļoti īpašs laiks, tāpēc arī kultūras dienām bija jābūt īpašām.

Ar ko aizraut un pārsteigt skolēnus, kā izcelt latvisko un padarīt to ievērojamu? Atrisinājums atnāca pats, pie tam pavisam negaidīti. Novembrī, esot pieņemšanā pie Latvijas Republikas vēstnieka Maskavā, divām Maskavas latvietēm radās ideja doties uz Baškortostānu un piedalīties Latviešu kultūras dienās. Domāts, darīts! Pēcāk Maskavas dāmām pievienojās trešā, un tā šī apņēmīgā trijotne februāra vidū lidoja uz Baškīriju. Trīs dienu laikā gan Arhlatviešu, gan Bakaldīnas vidusskolas skolēniem bija iespēja klausīties pieredzes bagātās vēsturnieces Ilzes Rengas stāstu par Latvijas ceļu līdz tās simtgadei, latviešu folkloras ansamblim “Atbalss” bija lieliska iespēja strādāt ar profesionālu horeogrāfi Antru Levovu, pie tam Antra ar latviešu rotaļām prata aizraut arī sākumskolas skolēnus. Latviešu valodas stundās ar skolēniem strādāja Maskavas Valsts universitātes pasniedzēja un Maskavas Latviešu skoliņas skolotāja Irita Saukāne. Tās bija ļoti piesātinātas un aizraujošas dienas, kuru laikā iespaidus un zināšanas guva ne tikai skolēni, bet arī latviešu valodas skolotāja Ilona.

Pašreiz rit otrā Latviešu kultūras dienu nedēļa. To īpašu padara latviešu valodas skolotājas Lienes Salmiņas radošais darbs ar latviešu valodas apguvējiem. “Strādāt ar skolēnu tā, lai viņa domas virzītos citā šķautnē”, saka skolotāja. Paralēli tam skolotāja Liene interesējas par novadpētniecību, proti, skolotāja vēlas apzināt ciema latviešus. Ar līdzīgu mērķi atbraukusi arī vēsturniece un viena no muzeja “LaPa” (Latvieši pasaulē) veidotājām Brigita Tamuža. Vēsturniece intervēja gan M. Gorkija, gan Bakaldīnas ciema latviešus, vāca materiālu muzeja fondam, vadīja vēstures nodarbības gan Arhlatviešu, gan Bakaldīnas vidusskolās. Priecē vēsturnieces Brigitas sacītais par Arhlatviešu ciema latviešiem:“Arhlatviešos ir diezgan daudz latviešu, kas vēl runā latviski, ņemot vērā, ka pavisam netālu ir Bakaldīnas ciems, kur latviešu un latviešu valodas pratēju palicis pavisam nedaudz.” Tamāra Bezbaile, Inese Zvaigzne, Lidija Blūma, Margarita Lielmane, Milda Kazanceva, Nadežda Freimane, Irina Haisarova (dzim. Vernere), Nadežda Ģībiete, tā ir tikai kripatiņa to latviešu, kurus nedēļas laikā vēsturniece paguva apciemot, tā ir tā kripatiņa latviešu, kas sevī nes pieredzi un vēsturi, par kuru svarīgi stāstīt, kuru svarīgi saglabāt.

Latviešu kultūras dienas ir kļuvušas par tradīciju. Es apzinos, kā tā tas būs tik ilgi, kamēr skolā tiks apgūta latviešu valoda. Es esmu pateicīga, ka skolā notiek Latviešu kultūras dienas, jo latviešu valodas un kultūras nozīmē Arhlatviešu vidusskolā tikai pastiprinās, pie tam, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, arī skolēni daudz vairāk interesējas par latviešu kultūru. Es atkal un atkal atduros pret atziņu, ka kopā var paveikt daudz un kopā darot arī izdodas. Ir vesels gads, lai domātu, ko un kā varētu darīt nākamajās Latviešu kultūras dienās, lai tās būtu interesantas, saistošas un sniegtu arvien jaunu informāciju, radītu interesi par Latviju, latviešu valodu un mums – neparastajiem latviešiem, kas turas cieši kā zāģa zobi.

Ilona Saverasa ir skolotāja, kas māca latviešu valodu un kultūru Sibīrijā.

Latvian-pop-folk-girl-band Austrumkalns from London release album

Latvian folk songs resonate far beyond the borders of Latvia – the timeless melodies and words are the thread that weaves together Latvians all over the world – no matter where they might have been born or raised. For many diaspora Latvians, folk songs are the main element that helps them maintain their Latvianness throughout the years. There is something about Latvian folk songs that makes every new generation want to sing them and pass them down to future generations. No matter that the songs might be centuries old, each generation discovers them anew and finds something fresh and interesting in them.

Folk songs also inspire Latvian musicians all over the world. One such example is the ensemble Austrumkalns, based out of London. This quartet – who call themselves “London’s number 1 Latvian-pop-folk-girl-band” – released their first album Akcenti in 2017.

The group – made of two pairs of sisters (Anna Grīnberga-Saull on vocals and violin, sister Laila Grīnberga – on vocals and wind instruments, as well as Andra Zobens-East – on kokle, cello and vocals and sister Karolīne (Līnīte) Zobens-East on vocals, guitar and accordion) – was established in 2011 (though the foursome have been friends since childhood). They perform regularly, not just at London Latvian events, but also at world music festivals in Belgium, Germany, and, of course, in Latvia. After a Kickstarter campaign that raised more than £3000, the group set about recording Akcenti.

The fact that the sisters have been singing and performing together since childhood becomes immediately apparent on the record, as there is an exceptionally high level of musicianship and professionalism in every song. This is already clear in the opening track, ‘Tautiešami roku devu’, a rousing dance song that jubilantly sets the stage for the rest of the songs on the album. The sisters’ enthusiasm brings an added energy to this and many of the other songs on the album.

As all of the group members are singers (as well as multi-instrumentalists), this provides another artistic dimension for the music of Austrumkalns, for example the intricate harmonies on the song ‘Rūtoj’ bite, rūtoj’ saule’, a playful Latgallian song about a game between the bee and the sun.

Though many of the songs are traditional interpretations of Latvian folk songs, the ensemble does occasionally rearrange songs, such as the well-known folk song ‘Aiz kalniņa dūmi kūpa’ features some significant changes to the familiar melody, providing a new and creative take on this age-old song.

Though much of the album is active and full of vitality, there are a few calmer numbers which are just as memorable – such as the mystical wedding song ‘Dej eglīte, lec eglīte’, or the reggae-tinged midsummer song ‘Visu gadu dziesmas krāju’.

Also adding to the polish of the album is producer Kaspars Bārbals, who, besides being a member of the drum and bagpipe ensemble Auļi, is also the experienced producer of many Latvian folk records, and has an innate talent for vividly bringing out all the varied elements of the music. This works especially well on Akcenti, as the multi-voiced harmonies are an essential aspect of Austrumkalns’ sound.

Akcenti is yet another excellent release from the Lauska record label, who, in the past few years, have been the leading force in presenting the many facets and interpretations of Latvian folk music. Austrumkalns display a natural talent and Latvian folk song affinity on the collection, creating a both youthfully enthusiastic and seasoned professional sound. Akcenti, a vibrant musical outing, provides for a joyous and spirited listen, showing again how Latvian folk songs can inspire Latvians all over the world.

For further information, please visit the Austrumkalns Facebook page.

Akcenti

Austrumkalns

Lauska, 2017

Track listing:

 1. Tautiešami roku devu
 2. Aiz kalniņa dūmi kūpa
 3. Aizalaida sauleite
 4. Padejoji saimeniece
 5. Suntāžu līgotne
 6. Cīrulīti, mazputniņi
 7. Tec, pelīte
 8. Iebrauca saulīte
 9. Dej eglīte, lec eglīte
 10. Rūtoj’ bite, rūtoj’ saule
 11. Visu gadu dziesmas krāju

Egils Kaljo is an American-born Latvian from the New York area who lives in Rīga, Latvia. When not working in the information technology field, he sings in the Latvian Academy of Culture mixed choir Sõla, does occasional translation work, and has been known to sing and play guitar at the Folkklubs Ala Pagrabs in Old Rīga. Kaljo began listening to Latvian music as soon as he was able to put a record on a record player, and still has old Bellacord 78 rpm records lying around somewhere.

Second volume of history of Latvian LP recordings published

Author and LP collector Atis Gunivaldis Bērtiņš has released the second volume in his history of Latvian LP recordings, Latviešu skaņuplašu vesture (SIA Vesta-LK, 2017, ISBN 978-9934-511-26-4, 327 pages). The first volume, published in 2015, covered the years up until 1945, and this volume continues until the present day.

This volume offers an extensive history and discography, and covers both records released in Latvia, as well as internationally by diaspora communities during that time.

There are brief biographies of notable composers such as Raimonds Pauls, Uldis Stabulnieks and Zigmārs Liepiņš and artists such as Jānis Zābers, Jānis Sproģis and Andrejs Lihtenbergs.

The section on diaspora artists and groups is extensively researched. Besides including well-known groups such as Čikāgas piecīši and Trīs no Pārdaugavas, there are also sections on, for example, the Daugavas vanagi men’s choir in Canada, the men’s double quartet Tēvija, Australian singer Velta Skujiņa, the Hamilton dance group Runči, among many, many others.

The book also has interesting anecdotes and stories. The book also mentions the ongoing controversy about who is the true author of the popular song ‘Vecpiebalga’ – is it Alberts Legzdiņš or Eduards Rozenštrauhs. The author, while not being able to present a conclusion, does note that Rozenštrauhs registered the song in 1968, while Legdziņš recorded it in 1969…

There is also information about the many different diaspora record labels, with the most prolific producer of records being ‘Latvian Music’ in Sweden, who released 55 long playing records and 19 extended play records.

Egils Kaljo is an American-born Latvian from the New York area who lives in Rīga, Latvia. When not working in the information technology field, he sings in the Latvian Academy of Culture mixed choir Sõla, does occasional translation work, and has been known to sing and play guitar at the Folkklubs Ala Pagrabs in Old Rīga. Kaljo began listening to Latvian music as soon as he was able to put a record on a record player, and still has old Bellacord 78 rpm records lying around somewhere.