Īrijā notiek latviešu skolu skolotāju metodiskās apmaiņas diena un izglītības konference

2017. gada 28. oktobrī latviešu nedēļas nogales skoliņā ‘’Zīļuks’’ Portadown, Ziemeļīrijā notika gadskārtējā Īrijas un Ziemeļīrijas latviešu nedēļas nogales skolu skolotāju metodiskās apmaiņas diena un izglītības konference, kuru rīkoja Latviešu Biedrība Īrijā.

Metodiskās apmaiņas diena iesākās ar atklātajām nodarbībām skolā ‘’Zīļuks’’, kur nodarbību sākumā skolotāji varēja klausīties bērnu sagatavotu nelielu koncertiņu, dziesmas bērniem bija mācījusi Portadown latviešu nedēļas nogales skolas ‘’Zīļuks’’ vadītāja Vineta Makšus. Pēc tam bērni devās uz nodarbībām savās klasēs, pavisam darbojās un atklātās nodarbības varēja vērot un piedalīties skolotāji trīs klasēs- mazākajā (3-5.g.), vidējā(5-7.g.) un lielākajā (7-14.g.). Mācāmā tēma bija ‘’Rudens’’. Katra grupiņa veica uzstādīto uzdevumu savu iespēju robežās, skolotājas varēja skatīties, piedalīties, palīdzēt un paņemt svarīgāko līdzi kā pieredzi uz savām skoliņām.

Pēc atklātajām nodarbībām sekoja kafijas pauze ar garšīgām pusdienām, kuras bija sarūpējuši skolas bērnu vecāki.

Pusdienu laikā konferences dalībniekiem pievienojās Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis, sarunas turpinājās par plānotajiem pasākumiem, par skolu ikdienu, par pieredzi, kuru var gūt viens no otra un par to, cik jauki ir vienreiz gadā satikties, pārrunāt darāmo un uzklausīt kolēģu ieteikumus problēmu jautājumu risināšanai. Pēc diskusijām sekoja Vēstnieka Jāņa Sīļa uzruna pasākuma dalībniekiem, skolas vecākiem un bērniem, kurā tika teikti pateicības vārdi latviešu nedēļas nogales ‘’Zīļuks’’ vadītājai Vinetai Makšus un skolotājiem, bērniem un vecākiem par uzņemšanu skolas mājīgajās telpās, kā arī pausta pateicība LBĪ par šāda pasākuma organizēšanu un nepieciešamību.

Otrajā daļā notika konferences dalībnieku tikšanās ar logopēdi Vitu Skramani. Apskatāmā lekcijas tēma:’’Fonemātisko procesu attīstība skaņu izrunas un lasītprasmes iemaņu veicināšanā. Lasītprasmes apguves grūtības’’. Lekcija, kas sastāvēja no divām tēmām, bija ļoti interesanta, vērtīga, logopēdei ir liela darba pieredze Latvijā, viņa ir gatava palīdzēt arī skolotājiem un vecākiem Īrijā, sniegt savas zināšanas un darboties ar bērniem, kam ir problēmas skaņu un vārdu izrunāšanā. Arī atklāto nodarbību laikā logopēde Vita Skramane darbojās ar skolas bērniem, parādot, kā var ar treniņu palīdzību, izlabot nepareizās burtu un vārdu skaņas. Nodarbību noslēgumā sekoja logopēdes veidotais rotaļu aplis, kurā bērni praktiski apguva un skolotāji vēroja mēles treniņu vingrinājumus.

Pēc logopēdes lekcijas ar Latviešu valodas aģentūras latviešu valodas tālmācības programmu un pārbaudes perioda nodarbībām Class Flow platformā, skolēniem vecumā no sešiem līdz divpadsmit gadiem iepazīstināja Latviešu Biedrības Īrijā valdes priekšsēdētāja Inguna Grietiņa- Dārziņa. Šī tālmācības programma ir savas darbības sākuma posmā, kurā tiek iesaistīti latviešu skolēni no dažādām pasaules valstīm un 18 pedagogi no Latvijas, kuri paralēli tiek apmācīti darboties ar šo programmu. Konferences dalībnieki varēja uzdot interesējušos jautājumus, Grietiņa-Dārziņa aicināja skolotājus izteikt arī savus viedokļus, ieteikumus uzlabojumiem vai pasniegšanas veidam. Tomēr kopumā šāda apmācības metode, kur skolotājs no Latvijas, skaipa stundā pasniedz latviešu valodas apmācību skolēniem, ar vecāku klātbūtni, no visas pasaules tika atzīta par ļoti vērtīgu un inovatīvu un interese par to Īrijas un Ziemeļīrijas skolotājiem tikai pieauga.

Šī diena bija informācijas un zināšanu bagāta, tā pagāja jaukā, draudzīgā atmosfērā ar domu par tikšanos nākošajā gadā, jo visi skolotāji atzina, ka vismaz vienu reiz gadā ir nepieciešams satikties, lai pārrunātu skolu lietas, lai iegūtu pieredzi un vienkārši kontaktētos viens ar otru.
Paldies par Latviešu nedēļas nogales skolotāju metodiskās apmaiņas dienas un izglītības konferences finansiālu atbalstu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai un Latvijas vēstniecībai Īrijā.

Informāciju sagatavoja Inita Danne ( LBĪ projektu nodaļas vadītāja )

Inita Danne ir LBĪ projektu nodaļas vadītāja.

„Spotlight Latvia“ – nebijusi iespēja biznesa kontaktu dibināšanai ASV

Šo ceturtdien, 26. oktobrī, Čikāgā, ASV norisināsies konference „Spotlight Latvia“, kurā piedalīsies vairāk nekā 200 ASV un Latvijas uzņēmēji, lai veidotu pirmo kontaktu un liktu pamatus tālākas sadarbības veidošanai nākotnē.

„Šī ir pirmā šāda veida un līmeņa konference ASV, kuras fokusā ir ekonomiskās sadarbības veicināšana starp Latviju un Ameriku un nepastarpinātu tīklošanās iespēju radīšana starp abu valstu uzņēmējiem,“ skaidro konferences rīcības komitejas priekšsēdis, Latvijas goda konsuls Ilinojas štatā Roberts Blumbergs. Viņš informē, ka konferencē plānota vairāk nekā 200 sadarbībā starp Latviju un ASV ieinteresētu pārstāvju līdzdalība.

Konference – skatuve Latvijas uzņēmumiem

Konferenci, kuras rīkošanā iesaistīta Amerikas latviešu apvienība, Latvijas vēstniecība ASV un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), atklās Latvijas Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, kā arī LIAA vadītājs Andris Ozols. Tam sekos dinamiskas Latvijas uzņēmumu prezentācijas no industriālās ražošanas, pārtikas rūpniecības un IT sektora, kā arī transporta un loģistikas sektoriem.

„Konferences centrālā doma ir tāda, ka Latvijas kompānijām vārda tiešā nozīmē tiek piedāvāta skatuve, lai tās ASV uzņēmēju auditorijai parādītu viņu radītos produktus un pakalpojumus,“ skaidro R. Blumbergs. „Mēs arī vēlamies, lai Latvijas valdības amatpersonas un uzņēmumu pārstāvji izskaidro, kādēļ Latvija ir laba vieta ASV investīcijām un sadarbībai biznesa jomā,“ norāda konferences rīcības komitejas priekšsēdis.

„Latvijai kā mazai valstij pasaules mainīgajos apstākļos ir nepieciešams regulāri atgādināt par sevi un ieguldīt lielu darbu Latvijas piedāvāto iespēju un sadarbības priekšrocību popularizēšanā,“ piebilst konferences līdzorganizators, Amerikas latviešu apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs. „Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, mēs vēlamies veicināt Latvijas atpazīstamību ASV un sniegt atbalstu Latvijas ekonomiskās izaugsmes ceļā,“ norāda P. Blumbergs.

Amerikāņus interesē Latvijas piedāvājums

Starp reģistrētiem konferences dalībniekiem no ASV ir tādu kompāniju pārstāvji, kā Walgreens, Amazon, Oshkosh Corporation, Jewel/Osco, Uline, Deutsche Bank, HSBC, OCA Ventures, Amsted Rail un daudzi citi, kurus interesē uzzināt vairāk par Latvijas piedāvājumu.

„Mēs mārketējam un pārdodam savus produktus tikai Ziemeļamerikā, bet iegādājamies produktus globāli un vienmēr raugāmies pēc augstas kvalitātes un zemu izmaksu ražošanas partneriem pasaulē. Mēs ļoti maz zinām par Latviju un priecāsimies par iespēju vairāk uzzināt šajā konferencē,“ bilst Uline kompānijas vadītājs Frics Noišels.

„Biznesa tendences sliecas par labu Baltijas valstīm, jo īpaši Latvijai, un mēs ar nepacietību gaidām iespēju Spotlight Latvia konferencē uzzināt vairāk par investīciju iespējām tajā,“ savas ekspektācijas attiecībā uz konferenci skaidro Universal Forest Products uzņēmuma viceprezidents Diks Gotjērs.

ASV piedāvātās tirgus iespējas milzīgas

Tikmēr Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecības vadītājs ASV Toms Zvidriņš informē, ka vairāki Latvijas lielie uzņēmumi jau ir atraduši savu vietu ASV tirgū: “Veiksmīgi tiek eksportēti produkti ar augstu pievienoto vērtību – elektroniskās iekārtas, medicīniskās iekārtas, farmācijas produkti, optiskās šķiedras un mēbeles”. LIAA pārstāvniecības vadītājs piebilst, ka Latvijas uzņēmēju iespējas ASV tirgū ir milzīgas, bet viņš atgādina, ka šis ir tirgus, kas prasa rūpīgu sagatavošanos no Latvijas uzņēmēju puses.

Plašāka informācija, tajā skaitā konferences programma, atrodama konferences mājas lapā.

Kontaktinformācija: 

Ilze Garoza

E-pasts: ilze.garoza@alausa.org

Tālr. +1 732 666 7613

 

Ilze Garoza is a diaspora researcher. She has a Master's degree in Education Leadership and Administration from the University of Minnesota. She has received scholarships from the American Latvian Association and the Association for the Advancement of Baltic Studies.

Dārziņš’ and Ivanovs’ works – performed by Reinis Zariņš and LNSO

The year 1906 was a very significant year for Latvian music, as that was the year of the birth of two important composers – Volfgangs Dārziņš and Jānis Ivanovs. Each would, in his own way, have a major impact on Latvian classical music. Though there are many parallels in their lives, there are also quite a few dramatic differences, and these two composers, though born in the same year, would each make their unique mark on Latvian music with their compositions.

Recognising the contribution of these two composers, particularly their symphonic works, the Latvian national record company Skani, along with the Latvian National Symphony Orchestra and conductor Andris Poga, recorded one major work from each composer and released the album Born in 1906. Dārziņš. Ivanovs.

Besides both being born in 1906, Volfgangs Dārziņš (the son of composer Emīls Dārziņš) and Jānis Ivanovs both enrolled in the Latvian Conservatory in 1924, and both studied composition with renowned Latvian composer Jāzeps Vītols. At that point, the compositional styles (and fate) of both composers diverged rather dramatically. Dārziņš became known for the Latvian elements in his major works, and Ivanovs went on to focus on symphonic works, completing twenty symphonies in his lifetime. Additionally, Dārziņš went into exile after World War II, while Ivanovs remained in Latvia. To accentuate the differences even further, Dārziņš’ work on this CD – his Piano Concerto No. 2 – was composed relatively early in the composer’s career – in 1938, while the work by Ivanovs – his Symphony No. 20 – was composed very late in his career – in 1981.

Pianist Reinis Zariņš takes piano duties for the Dārziņš Piano Concerto, and he proves to be more than up to the challenge. The piano concerto opens with an almost jazzy, Ravel-like introduction from the woodwinds, then joined by the strings, and then Zariņš enters, with his lyrical performance of romantic piano music. Even in the first movement, there are rather dramatic changes in tempo and mood, and Zariņš deftly handles these contrasts with an artistic flair. Zariņš performs solo for much of the introduction of the second movement, while the LNSO provide both a backdrop and a balance for the pianist’s performance. The lively third and final movement provides Zariņš and the orchestra to display their skills, as the piano is almost constantly playing and driving the performance. Zariņš brings forth the vitality and energy of this work, and maintains this vivacity and drive until the concluding moments, that dramatically and joyously bring this sweeping performance to a close.

After Dārziņš Piano Concerto, Ivanovs’ 20th Symphony is an almost jarring contrast. Written very late in his career, Ivanovs was now contemplating mortality, and these themes form the basis of this somber work. The slow, deliberate descending melody in the first measures of the first movement, makes it clear that this will be a bleak and mournful composition, full of foreboding and dread. Besides thoughts of his own mortality, perhaps the composer was also representing the era – as the early 1980s in Soviet occupied Latvia were a time of particular stagnation and hopelessness. As evidenced from the tolling bells in the first movement, Ivanovs considered this work his requiem (something he disclosed to his wife as well). The bleakness and tension is briefly balanced by the slightly lighter but very brief third movement, as perhaps a somewhat sentimental view of youth (indicated by the title ‘Reminiscenca’). The darkness returns in the fourth movement, there is little respite, until the work concludes again with the bells, quietly fading out.

The CD booklet has extensive notes on the composers, the compositions, the LNSO and Reinis Zariņš by noted Latvian musicologist Orests Silabriedis (along with English translations). Particularly fascinating are historical notes on the compositions for a bit of context, such as notes about a scarlet fever breakout in Jelgava during the time that Dārziņš was premiering the Piano Concerto, or about how, during the time of the composition of Ivanovs’ symphony, Latvian dissident Gunārs Astra, after retelling the plot of George Orwell’s 1984, was imprisoned for possession and distribution of anti-Soviet literature.

Born in 1906. Dārziņš. Ivanovs., with its two radically different compositions, shows the divergent paths and styles of these two great Latvian composers – Volfgangs Dārziņš and Jānis Ivanovs. Though born in the same year, and shared many similarities early on, each put their own individual stamp on Latvian music. The Latvian National Symphony Orchestra and conductor Andris Poga display their versatility by performing these two contrasting works, the lively Piano Concerto No. 2 with the stellar talents of pianist Reinis Zariņš, and the somber Symphony No. 20. This is yet another great release from Skani, as the label brings to light these significant works that perhaps might not be as familiar to the general listening public. Born in 1906 is a valuable and excellent addition to the collection of recorded Latvian symphonic music.

For further information, please visit the Skani website.

 

 

Egils Kaljo is an American-born Latvian from the New York area who lives in Rīga, Latvia. When not working in the information technology field, he sings in the Latvian Academy of Culture mixed choir Sõla, does occasional translation work, and has been known to sing and play guitar at the Folkklubs Ala Pagrabs in Old Rīga. Kaljo began listening to Latvian music as soon as he was able to put a record on a record player, and still has old Bellacord 78 rpm records lying around somewhere.