Commentary

Lai mums izdodas saglabāt nešaubīgu ticību Latvijas nākotnei

Sagaidot 18. novembri, Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš savā apsveikumā piedāvā pārdomas par patriotismu un PBLA darbu.

Publicēts 2009.11.17

Es nešaubīgi ticu Latvijas nākotnei, kas izaugs no mums.

Manā darbistabā vasarnīcā “Tērvetē” Kvebekas provincē pie sienas karājas garāks raksts, kas ielogots melnā rāmī. Raksts ir apzīmēts ar 1947. gadu un zem tā ir parakstījies kāds cilvēks ar iniciāļiem G.D. Savam rakstam tā autors ir izvēlējies virsrakstu “Latviešu stāja svešumā”.

Es šo rakstu ieguvu no sava tēva tālbraucēju kapteiņa Jāņa Sausiņa, kuŗu atceros kā ļoti patriotisku cilvēku un mīļu tēvu. Tēvs man bieži teica, ka pēc viņa prāta visbriesmīgākais, kas noticis viņa dzīvē, bija zaudēt savu tēvu zemi. Zemi, ko viņš tik dziļi bija iemīlējis.

Raksts iesākas šādi: “Šim manas ticības apliecinājumam ir brīvas gribas izpaudums ar zvēresta spēku, zvēresta, kas rakstīts manā sirdī un tāpēc neizskan tikai vārdos, bet izpaužas arī darbos, nosakot manu stāju visās svešniecības gaitās. Dieva un Laimas svētīto, balto un nebalto dienu caurausto Latvijas pagātni cienīdams, es nešaubīgi ticu Latvijas nākotnei, kas izaugs no mums, kā mēs izauguši no sava tēvu un māmuļu darba, dziesmām, cīņām un ciešanām. Tādēļ dabisko cilvēku tiesību vārdā mans pirmais pienākums svešumā ir cīnīties par latviešu tautas brīvību un Latvijas nākotni, kur un kā vien spēju, apzinoties savu atbildību neskaitāmu aizgājušo un nākošo paaudžu priekšā.”

Šie ir stipri vārdi! Esam daudzus gadu desmitus trimdā pildījuši šo zvērestu pēc vislabākās apziņas, un Latvija tagad ir brīva un neatkarīga. Šī gada 9. novembrī apritēja 20 gadi, kopš Berlīnes mūris krita un Austrumeiropas tautas varēja gavilēt par brīvību pēc tik daudziem nebrīves gadiem zem komunisma režīma. Atskatoties uz Latvijas okupācijas 50 gadiem, esam pieredzējuši ne tikai to, kā viena impērija var “nodzīvot līdz kliņķim” tās okupētās kolonijas, bet arī to, kā var samaitāt un kropļot tur mītošo cilvēku dvēseles un domāšanu. Tomēr ceram uz atveseļošanos.

Mūsu valsts cieš no tā, ka pašreizējos “dižķibeles” apstākļos latvietis dodas prom no Latvijas kā Sprīdītis meklēt savu laimi plašā pasaulē. Kad izceļotājam tiek vaicāts, kādēļ viņš dodas prom no tēvzemes, tad bieži vien atbilde ir: “Esmu Latvijas patriots, bet ne tik liels, lai paliktu šeit”.

Valsts svētku priekšvakarā nav lieki pārdomāt, kas vispār ir patriotisms. Skaidrības labad katrs pats var ielūkoties svešvārdu vārdnīcā, kur par patriotismu teikts: tēvzemes mīlestība; uzticība savai dzimtenei, tautai; pašaizliedzīga darbošanās savas dzimtenes labā. Patriotisms vai nu piemīt vai nepiemīt. Patriotisma nekad nevar būt par daudz.

Pasaules brīvo latviešu apvienības darbs Latvijā jūtami tiek kavēts tādēļ, ka iepriekš minētie vārdi “pašaizliedzība” un “patriotisms” Latvijā valdošajās politiskajās aprindās bieži vien nav sastopami. Patriotisma saknes iet daudz dziļāki, tas nav tikai valsts svētku, bet gan ikdienas darba jautājums. Patriotisms ir jādēsta katrā paaudzē no jauna. Ja neievērosim patriotisma jēgu un nozīmi arī šajā gadsimtā, Latvija būs valsts bez nākotnes un mūsu nākotne būs bez savas valsts.

Dieva un Laimas svētīto, balto un nebalto dienu caurausto Latvijas pagātni šajās 18. novembŗa dienās pieminot un apzinoties savu atbildību neskaitāmu aizgājušo un nākošo paaudžu priekšā, lai mums izdodas saglabāt nešaubīgu ticību Latvijas nākotnei!

Dievs, svētī Latviju!

Mārtiņš Sausiņš ir Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēdis.

Raksta rīki

Izdrukāt

Ieteikt draugiem.lv Share on Facebook
Mārtiņš Sausiņš

Mārtiņš Sausiņš

Komentāri

Par šo rakstu vēl nav komentāra.

Komentēt rakstu

Komentāri nedrīkst pārsniegt 2 500 zīmju. Lūdzam nelietot rupjības, aizkārt citu godu un cieņu, nepievienot komerciāla satura ziņojumus vai pārkāpt autortiesības. Komentāri ir moderēti un tos publicējam pēc pārbaudes. Autoram neziņojot strīposim nepiedienīgus komentārus un tos, kas neturas pie temata. Ja ir jautājumi par šiem noteikumiem, rakstiet mums.

Vote

What's new

Opinions

17 Apr 2014

Who’s Afraid of the Big, Bad Bear?

If countries were described in terms of human lifespans, it could fairly safely be said that Russia today is a teenage hooligan. 

Opinions

15 Apr 2014

Diasporu aicina atbalstīt Latvijas gatavošanos ES prezidentūrai

Jau pēc nepilniem deviņiem mēnešiem Latvija kļūs par prezidējošo valsti Eiropas Savienības Padomē. Ko Latvijai nozīmē prezidentūra ES Padomē? Kāda ir gaidāmā prezidentūras darba kārtība? Un, visbeidzot, kā ārvalstīs dzīvojošie latvieši var iesaistīties un veicināt Latvijas prezidentūras sagatavošanos un norisi?

News

07 Apr 2014

Latviešu valodas aģentūra rīko ārzemju latviešu skolotāju kursus jūlijā

Jau septiņus gadus Rīgā notiek ārzemēs dzīvojošo izglītības darbinieku kursi. Tos rīkojusi gan Pasaules Brīvo latviešu apvienība, gan Latviešu valodas aģentūra.

In the forums

Priecīgas Lieldienas posted by Mr L L on 19 Apr 2014

Looking for nformation on the Sautiņš Farm in Valkas Region posted by courtney lorenne on 09 Apr 2014

Mārtins Bisters on the life and death of poet Leonids Breikšs posted by jandžs on 07 Apr 2014

IRMA LESINA: LATVIESU CIMDU RAKSTI/ORNAMENTS IN LATVIAN GLOVES AND MITTENS posted by Kristine Kirsch Stivrins on 29 Mar 2014

Vai ataisit pudeli? Should I open the bottle? posted by aivars t on 20 Mar 2014

Listen to radio
Festivals

Advertise with Latvians Online! Click here