Īrijā notiek latviešu skolu skolotāju metodiskās apmaiņas diena un izglītības konference

2017. gada 28. oktobrī latviešu nedēļas nogales skoliņā ‘’Zīļuks’’ Portadown, Ziemeļīrijā notika gadskārtējā Īrijas un Ziemeļīrijas latviešu nedēļas nogales skolu skolotāju metodiskās apmaiņas diena un izglītības konference, kuru rīkoja Latviešu Biedrība Īrijā.

Metodiskās apmaiņas diena iesākās ar atklātajām nodarbībām skolā ‘’Zīļuks’’, kur nodarbību sākumā skolotāji varēja klausīties bērnu sagatavotu nelielu koncertiņu, dziesmas bērniem bija mācījusi Portadown latviešu nedēļas nogales skolas ‘’Zīļuks’’ vadītāja Vineta Makšus. Pēc tam bērni devās uz nodarbībām savās klasēs, pavisam darbojās un atklātās nodarbības varēja vērot un piedalīties skolotāji trīs klasēs- mazākajā (3-5.g.), vidējā(5-7.g.) un lielākajā (7-14.g.). Mācāmā tēma bija ‘’Rudens’’. Katra grupiņa veica uzstādīto uzdevumu savu iespēju robežās, skolotājas varēja skatīties, piedalīties, palīdzēt un paņemt svarīgāko līdzi kā pieredzi uz savām skoliņām.

Pēc atklātajām nodarbībām sekoja kafijas pauze ar garšīgām pusdienām, kuras bija sarūpējuši skolas bērnu vecāki.

Pusdienu laikā konferences dalībniekiem pievienojās Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis, sarunas turpinājās par plānotajiem pasākumiem, par skolu ikdienu, par pieredzi, kuru var gūt viens no otra un par to, cik jauki ir vienreiz gadā satikties, pārrunāt darāmo un uzklausīt kolēģu ieteikumus problēmu jautājumu risināšanai. Pēc diskusijām sekoja Vēstnieka Jāņa Sīļa uzruna pasākuma dalībniekiem, skolas vecākiem un bērniem, kurā tika teikti pateicības vārdi latviešu nedēļas nogales ‘’Zīļuks’’ vadītājai Vinetai Makšus un skolotājiem, bērniem un vecākiem par uzņemšanu skolas mājīgajās telpās, kā arī pausta pateicība LBĪ par šāda pasākuma organizēšanu un nepieciešamību.

Otrajā daļā notika konferences dalībnieku tikšanās ar logopēdi Vitu Skramani. Apskatāmā lekcijas tēma:’’Fonemātisko procesu attīstība skaņu izrunas un lasītprasmes iemaņu veicināšanā. Lasītprasmes apguves grūtības’’. Lekcija, kas sastāvēja no divām tēmām, bija ļoti interesanta, vērtīga, logopēdei ir liela darba pieredze Latvijā, viņa ir gatava palīdzēt arī skolotājiem un vecākiem Īrijā, sniegt savas zināšanas un darboties ar bērniem, kam ir problēmas skaņu un vārdu izrunāšanā. Arī atklāto nodarbību laikā logopēde Vita Skramane darbojās ar skolas bērniem, parādot, kā var ar treniņu palīdzību, izlabot nepareizās burtu un vārdu skaņas. Nodarbību noslēgumā sekoja logopēdes veidotais rotaļu aplis, kurā bērni praktiski apguva un skolotāji vēroja mēles treniņu vingrinājumus.

Pēc logopēdes lekcijas ar Latviešu valodas aģentūras latviešu valodas tālmācības programmu un pārbaudes perioda nodarbībām Class Flow platformā, skolēniem vecumā no sešiem līdz divpadsmit gadiem iepazīstināja Latviešu Biedrības Īrijā valdes priekšsēdētāja Inguna Grietiņa- Dārziņa. Šī tālmācības programma ir savas darbības sākuma posmā, kurā tiek iesaistīti latviešu skolēni no dažādām pasaules valstīm un 18 pedagogi no Latvijas, kuri paralēli tiek apmācīti darboties ar šo programmu. Konferences dalībnieki varēja uzdot interesējušos jautājumus, Grietiņa-Dārziņa aicināja skolotājus izteikt arī savus viedokļus, ieteikumus uzlabojumiem vai pasniegšanas veidam. Tomēr kopumā šāda apmācības metode, kur skolotājs no Latvijas, skaipa stundā pasniedz latviešu valodas apmācību skolēniem, ar vecāku klātbūtni, no visas pasaules tika atzīta par ļoti vērtīgu un inovatīvu un interese par to Īrijas un Ziemeļīrijas skolotājiem tikai pieauga.

Šī diena bija informācijas un zināšanu bagāta, tā pagāja jaukā, draudzīgā atmosfērā ar domu par tikšanos nākošajā gadā, jo visi skolotāji atzina, ka vismaz vienu reiz gadā ir nepieciešams satikties, lai pārrunātu skolu lietas, lai iegūtu pieredzi un vienkārši kontaktētos viens ar otru.
Paldies par Latviešu nedēļas nogales skolotāju metodiskās apmaiņas dienas un izglītības konferences finansiālu atbalstu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai un Latvijas vēstniecībai Īrijā.

Informāciju sagatavoja Inita Danne ( LBĪ projektu nodaļas vadītāja )

Inita Danne ir LBĪ projektu nodaļas vadītāja.

„Spotlight Latvia“ – nebijusi iespēja biznesa kontaktu dibināšanai ASV

Šo ceturtdien, 26. oktobrī, Čikāgā, ASV norisināsies konference „Spotlight Latvia“, kurā piedalīsies vairāk nekā 200 ASV un Latvijas uzņēmēji, lai veidotu pirmo kontaktu un liktu pamatus tālākas sadarbības veidošanai nākotnē.

„Šī ir pirmā šāda veida un līmeņa konference ASV, kuras fokusā ir ekonomiskās sadarbības veicināšana starp Latviju un Ameriku un nepastarpinātu tīklošanās iespēju radīšana starp abu valstu uzņēmējiem,“ skaidro konferences rīcības komitejas priekšsēdis, Latvijas goda konsuls Ilinojas štatā Roberts Blumbergs. Viņš informē, ka konferencē plānota vairāk nekā 200 sadarbībā starp Latviju un ASV ieinteresētu pārstāvju līdzdalība.

Konference – skatuve Latvijas uzņēmumiem

Konferenci, kuras rīkošanā iesaistīta Amerikas latviešu apvienība, Latvijas vēstniecība ASV un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), atklās Latvijas Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, kā arī LIAA vadītājs Andris Ozols. Tam sekos dinamiskas Latvijas uzņēmumu prezentācijas no industriālās ražošanas, pārtikas rūpniecības un IT sektora, kā arī transporta un loģistikas sektoriem.

„Konferences centrālā doma ir tāda, ka Latvijas kompānijām vārda tiešā nozīmē tiek piedāvāta skatuve, lai tās ASV uzņēmēju auditorijai parādītu viņu radītos produktus un pakalpojumus,“ skaidro R. Blumbergs. „Mēs arī vēlamies, lai Latvijas valdības amatpersonas un uzņēmumu pārstāvji izskaidro, kādēļ Latvija ir laba vieta ASV investīcijām un sadarbībai biznesa jomā,“ norāda konferences rīcības komitejas priekšsēdis.

„Latvijai kā mazai valstij pasaules mainīgajos apstākļos ir nepieciešams regulāri atgādināt par sevi un ieguldīt lielu darbu Latvijas piedāvāto iespēju un sadarbības priekšrocību popularizēšanā,“ piebilst konferences līdzorganizators, Amerikas latviešu apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs. „Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, mēs vēlamies veicināt Latvijas atpazīstamību ASV un sniegt atbalstu Latvijas ekonomiskās izaugsmes ceļā,“ norāda P. Blumbergs.

Amerikāņus interesē Latvijas piedāvājums

Starp reģistrētiem konferences dalībniekiem no ASV ir tādu kompāniju pārstāvji, kā Walgreens, Amazon, Oshkosh Corporation, Jewel/Osco, Uline, Deutsche Bank, HSBC, OCA Ventures, Amsted Rail un daudzi citi, kurus interesē uzzināt vairāk par Latvijas piedāvājumu.

„Mēs mārketējam un pārdodam savus produktus tikai Ziemeļamerikā, bet iegādājamies produktus globāli un vienmēr raugāmies pēc augstas kvalitātes un zemu izmaksu ražošanas partneriem pasaulē. Mēs ļoti maz zinām par Latviju un priecāsimies par iespēju vairāk uzzināt šajā konferencē,“ bilst Uline kompānijas vadītājs Frics Noišels.

„Biznesa tendences sliecas par labu Baltijas valstīm, jo īpaši Latvijai, un mēs ar nepacietību gaidām iespēju Spotlight Latvia konferencē uzzināt vairāk par investīciju iespējām tajā,“ savas ekspektācijas attiecībā uz konferenci skaidro Universal Forest Products uzņēmuma viceprezidents Diks Gotjērs.

ASV piedāvātās tirgus iespējas milzīgas

Tikmēr Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecības vadītājs ASV Toms Zvidriņš informē, ka vairāki Latvijas lielie uzņēmumi jau ir atraduši savu vietu ASV tirgū: “Veiksmīgi tiek eksportēti produkti ar augstu pievienoto vērtību – elektroniskās iekārtas, medicīniskās iekārtas, farmācijas produkti, optiskās šķiedras un mēbeles”. LIAA pārstāvniecības vadītājs piebilst, ka Latvijas uzņēmēju iespējas ASV tirgū ir milzīgas, bet viņš atgādina, ka šis ir tirgus, kas prasa rūpīgu sagatavošanos no Latvijas uzņēmēju puses.

Plašāka informācija, tajā skaitā konferences programma, atrodama konferences mājas lapā.

Kontaktinformācija: 

Ilze Garoza

E-pasts: ilze.garoza@alausa.org

Tālr. +1 732 666 7613

 

Ilze Garoza is a diaspora researcher. She has a Master's degree in Education Leadership and Administration from the University of Minnesota. She has received scholarships from the American Latvian Association and the Association for the Advancement of Baltic Studies.

ALA publicē Latvijas valsts 100 gades pasākumiem veltītu mājas lapu

Atzīmējot tuvojošos Latvijas valsts simtgadi, Amerikas latviešu apvienība publicējusi jaunu Latvijas valsts simtgades svinībām veltītu mājas lapu www.latvia100usa.org, kurā atrodama gan informācija par dažādiem simtgades sarīkojumiem ASV, gan idejas, kā citādi atzīmēt šo nozīmīgo Latvijas valstiskuma jubileju.

“Latvijas valsts simtgadei veltītās mājas lapas izveides mērķis ir mudināt ASV dzīvojošos tautiešus piedalīties Latvijas valsts simtgades atzīmēšanā,” skaidro ALA Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe. Viņa uzsver, ka mājas lapas saturs veidots divās valodās – gan latviešu, gan angļu – tā, lai tas uzrunātu ne tikai sabiedriski aktīvos latviešus, bet arī tādus, kuri nerunā latviešu valodā un ikdienā latviešu sabiedriskā dzīvē nepiedalās. “Šī mājas lapa ir domāta gan Amerikas latviešiem, gan viņu nelatviešu dzīvesbiedriem un citiem interesentiem,” piebilst L. Ejupe.

ALA Kultūras nozares vadītāja aicina interesentus, pirmkārt, ieskatīties jaunizveidotajā mājas lapā, un, otrkārt un vēl svarīgāk, piedalīties Latvijas valsts simtgades atzīmēšanā. L. Ejupe atzīmē, ka mājas lapā atrodama informācija ne vien par dažādiem pasākumiem ASV, bet arī virkne citu ideju, kā atzīmēt Latvijas valsts simtgadi savā centrā vai ģimenē. Kā dažus piemērus viņa min iespēju iegādāties un valkāt ALA izgatavotos Latvijas simtgades kreklus, rīkot savā pilsētā dažāda veida zibakcijas, iestādīt ziedus vai izskriet maršrutu Latvijas kontūrās. Tāpat L. Ejupe ierosina rīkot atvērto durvju dienas savos centros, organizēt latviešu filmu demonstrēšanu vietējā skolā vai universitātē, mudināt vietējās bibliotēkas vai muzejus rīkot ekspozīcijas, kas būtu veltītas Latvijas vai visu trīs Baltijas valstu neatkarības simtgadei utml.

Kā skaidro ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, ALA par vienu no galvenajiem mērķiem saistībā ar Latvijas valsts simtgadi ir izvirzījusi uzdevumu palīdzēt celt Latvijas atpazīstamību ASV. Lai to īstenotu, ALA aicina latviešus pēc iespējas plaši popularizēt Latviju, stāstot par Latvijas vēsturi un tās kultūru un sasniegumiem Amerikas sabiedrībai. Kā viens no ALA atbalstītiem projektiem šī mērķa īstenošanai ir šogad 26. oktobrī Čikāgā plānotā konference “Spotlight Latvia”, kuras ietvaros Latvijas lielākie un inovatīvākie uzņēmumi prezentēs savus piedāvātos produktus un pakalpojumus, kā arī ekonomiskās sadarbības iespējas starp Latviju un ASV. Tāpat ALA sadarbībā ar kustību “Red Jackets” un ar Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu šogad piedāvā iespēju latviešu centros izstādīt izstādi angļu valodā par Latvijas spilgtākajiem eksporta zīmoliem un talantiem.

„Latvijas valsts simtgade ir nozīmīgi svētki mums visiem, kas ļauj mums apzināties savu piederību Latvijai un dot savu ieguldījumu Latvijas atpazīstamības veicināšanā pasaulē,“ akcentē P. Blumbergs. „Aicinu ikvienu piedalīties šī mērķa īstenošanā,“ aicina ALA priekšsēdis.

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a member of the Education Board of the World Federation of Free Latvians and the translator into English of various books on industrial history in Latvia.